W czwartek 11 czerwca na obiekcie „Zagłębia” Sosnowiec przy ulicy Kresowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Podokręgu Sosnowiec.

REKLAMA

Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano Janusza Kiełtykę, zaś sekretarzem został Dariusz Piętka. Wśród gości walnego zebrania znaleźli się prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, dyrektor biura Śląskiego Związku Piłki Nożnej Małgorzata Sędzimir Pszowska oraz przedstawiciele samorządu z terenu działania Podokręgu Sosnowiec. Sprawozdanie w imieniu ustępującego Zarządu Podokręgu przedstawił dotychczasowy sternik zagłębiowskiej piłki Józef Grząba. W wyniku głosowania po raz piąty prezesem wybrany został Józef Grząba, który otrzymał 45 głosów na 46 obecnych delegatów. Ponadto do składu Prezydium wybrani zostali: Wiesław Milewski, Jan Pawłowski, Janusz Kiełtyka, Dariusz Wrona, Krzysztof Bąbik, Henryk Kurek i Dariusz Piętka. W gronie delegatów na Zjazd na Zjazd Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach znalazła się dwójka jaworznian Janusz Ciołczyk (prezes LKS „Ciężkowianka” Jaworzno od 1998 roku) oraz Grzegorz Radko (prezes LKS „Zgoda” Byczyna w latach 2002-2010).

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki