Sezon na koszenie traw w pełni. Jest wiele miejsc gdzie konieczna jest interwencja służb miejskich lub właścicieli terenu. Poniżej prezentujemy zdjęcia z ulicy Marmurowej otrzymane od mieszkańców, którzy za naszym pośrednictwem proszą o wykoszenie traw.

REKLAMA

Witam. Mieszkańcy bloków TBS przy ulicy Marmurowej 11 oraz 13 proszą o interwencję. W załączeniu przesyłam zdjęcia wysokości traw oraz świerka, który zagraża bezpieczeństwu przechodniów oraz samochodów przy ulicy Marmurowej. Od początku sezonu prosimy o skoszenie traw wielokrotne telefony nic nie dają. Trawy sięgają balkonów na parterze. To samo jest z drugiej strony bloku.

Dane do wiadomości redakcji

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki