REKLAMA

Zapotrzebowanie na pracowników w sektorze opieki wciąż rośnie. Ma to miejsce zwłaszcza w krajach starzejących się, gdzie coraz większa część społeczeństwa to osoby w wieku poprodukcyjnym, które zaczynają chorować i stają się zależne od innych.

I właśnie z taką sytuacją mierzy się w dużym stopniu nasz sąsiad, czyli Niemcy. Za granicą polscy opiekunowie są bardzo cenieni, a żeby rozpocząć pracę w tym zawodzie nie trzeba ukończyć żadnych studiów. Trzeba jednak udać się na rozmowę kwalifikacyjną do agencji pośredniczącej, która zajmuje się organizacją wyjazdów opiekunów za granicę. Jak dobrze przygotować się do takiej rozmowy i jakie warunki trzeba spełnić, by móc liczyć na podpisanie kontaktu?

Doświadczenie

Przy opiece nad osobami starszymi, doświadczenie ma niemałą wartość. Praca ta jest specyficzna, wymagająca i z dala od domu. Przede wszystkim, opiekunami mogą zostać osoby cierpliwe, odporne na stres i asertywne oraz ciepłe. Doświadczenie, czy to w formie wolontariatu, czy w ramach sprawowania opieki nad kimś z rodziny, jest bardzo cenne – pozwala kandydatowi zdobyć wiedzę na temat specyfiki tej pracy i wszystkich ciężkich jej aspektów. Szczególnie istotne jest to ze względu na fakt, że na opiekunie polega w codziennym funkcjonowaniu drugi człowiek. Człowiek ciężko chory, po przejściach, cierpiący na zaburzenia, wahania nastroju czy depresję. Ta praca wymaga siły zarówno fizycznej, jak i psychicznej, dlatego tak ważne jest odpowiednie do niej przygotowanie.

Kompetencje językowe

To stały element, o który pytają kandydatów koordynatorzy z agencji pośredniczących. Na rynku poszukiwani są opiekunowie, którzy dobrze posługują się językiem niemieckim lub chociażby posiadają zasób podstawowego słownictwa i są gotowi do intensywnej nauki. Nie ma w tym nic dziwnego. Rodziny seniorów pragną, by ich bliscy otrzymali jak najlepszą opiekę, a do tego potrzebna jest dobra komunikacja z opiekunem. Znajomość języka sprawdzana jest przez agencję zazwyczaj w formie rozmowy telefonicznej już po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy zdadzą taki test, będą mogli wyjechać na kontrakt.

Dobre podejście

Tak jak i w innych zawodach, gdzie praca polega na kontakcie z drugim człowiekiem, tak i w tym wypadku znaczenie ma odpowiednie nastawienie. Praca opiekuna sama w sobie jest trudna, dlatego uśmiech na twarzy, ciepło i troska o naszego podopiecznego będą tutaj niezwykle pomocne. Ważne jest, by kandydat umiał i chciał rozmawiać z seniorem. Duża część tej pracy to budowanie relacji, pomoc nie tylko w aspekcie stricte fizycznym, ale także psychicznym. Bycie dla drugiego człowieka, towarzyszenie mu w bólu i odchodzeniu – to właśnie realia, z którymi opiekunowie mierzą się codziennie.

Opiekunem może zostać każdy, kto ukończy 18 rok życia i posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania tego zawodu.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki