Place zabaw w Jaworznie otwarte ponownie. Jak poinformował jaworznicki Urząd Miejski, od dziś (26 czerwca) można korzystać z placów administrowanych przez MZDiM.

REKLAMA

Jak informuje urząd, przed otwarciem place zostały poddane niezbędnym naprawom, dezynfekcji. Dodatkowo wymieniono piasek w piaskownicach. Pojawiły się również wytyczne co do korzystania z tych obiektów.

Wytyczne dotyczące korzystania z placów zabaw:

  • z placów mogą korzystać tylko dzieci zdrowe, bez objawów mogących sugerować choroby zakaźne (dot. również opiekunów dzieci),
  • opiekunowie powinni zachować między sobą dystans co najmniej 2 metrów,
  • w przypadku, gdy na placu przebywa dużo osób, należy rozważyć przybycie w innej godzinie lub zmianę miejsca zabawy,
  • opiekunowie powinni być zaopatrzeni w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka,
  • należy pamiętać o higienie rąk dziecka i opiekuna po zakończonej zabawie,
  • niewskazane jest angażowanie w opiekę nad dzieckiem osób powyżej 60. roku życia lub z problemami zdrowotnymi,
  • jeśli dziecko korzysta z własnych zabawek, te nie powinny być udostępniane innym dzieciom.

foto: MZDiM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki