Szczakowska – jedna z najruchliwszych ulic w Jaworznie – nie zostanie póki co przebudowana. Winne są plany powstania ulicy Nowoszczakowskiej.

REKLAMA

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie, radny Grzegorz Piętak odniósł się do wypowiedzi Moniki Bryl ze stycznia tego roku. Wiceprezydent mówiła, że ulica Szczakowska być może zostanie w tym roku wyremontowana. Radny chciał wiedzieć, czy plany remontu ulicy Szczakowskiej wciąż istnieją, oraz zasugerował remont drogi bez patrzenia na plany powstania ulicy Nowoszczakowskiej.

Prezydent Silbert udzielił radnemu następującej odpowiedzi:

Nie rezygnowałbym z ulicy Nowoszczakowskiej. Jeżeli dzisiaj podjęliśmy działania i wyremontowaliśmy by ulicę Szczakowską, zostawili ją w takim szerokim śladzie, w jakim ona jest, to zgubi nam się sens budowy ulicy Nowoszczakowskiej i za 2-3 lata ludzie będą nas przeklinać, że tak zrobiliśmy, bo sytuacja ruchowa tylko jeszcze się tam pogorszy. Jak droga będzie w lepszym stanie, ludzi będą jeździć szybciej, będzie bardziej niebezpiecznie. Wiem, na co mieszkańcy tam narzekają – argumentował prezydent.

To nie jest tak, że my tej drogi nie widzimy i ją lekceważymy, ale jest faktem, że dzisiaj o wiele trudniej jest nam uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych czy subwencji państwa. Konkurencja rośnie, a rząd, poniekąd słusznie, większy priorytet daje gminom biedniejszym niż nasza. Trzeba nielichego sprytu, żeby takie finansowanie dzisiaj uzyskać.

Jeszcze w lutym urząd miejski przedstawiał sprawę inaczej niż prezydent obecnie:

– Budowa ulicy Nowoszczakowskiej i przebudowa Szczakowskiej jest niezmiennie w planach inwestycyjnych gminy. Obecnie jesteśmy na etapie oczekiwania na kolejną decyzję środowiskową. Dopiero po uzyskaniu niezbędnych dokumentów będziemy mogli przystąpić do przeprowadzenia dalszych prac, a następnie do samej realizacji tych inwestycji w odpowiedniej kolejności – napisał przedstawiciel urzędu w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące ul. Szczakowskiej i Nowoszczakowskiej.

Ulicą Szczakowską dziennie przejeżdża ponad 13 000 samochodów, wiele z nich porusza się z większą niż dopuszczana prędkością. Chodniki również pozostawiają wiele do życzenia – są stare, krzywe i zwyczajnie zużyte.

Zapis ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie do obejrzenia poniżej:

Sesja Rady Miejskiej w Jaworznie 18.06 – transmisja

Materiał z lutego o ul. Szczakowskiej:

Urzędnicy zabrali głos w sprawie ul. Nowoszczakowskiej

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

10 KOMENTARZE

   • Tzn. nie ma nakazu zwężania wyrażonego wprost, ale dokładnie przepis jest następujący:
    „1. Szerokość pasów ruchu, z zastrzeżeniem § 16, powinna wynosić:
    1) na drodze klasy A – 3,75 m;
    2) na drodze klasy S:
    a) dwujezdniowej – 3,75 m lub 3,50 m,
    b) jednojezdniowej – 3,75 m;
    3) na drodze klasy GP i G – 3,50 m;
    4) na drodze klasy Z – 3,00 m;
    5) na drodze klasy L – 2,75 m;
    6) na drodze klasy D – 2,50 m.
    2. Na drogach klas Z, L i D szerokość pasa ruchu może być zwiększona do maksymalnie 3,50 m, jeżeli taka potrzeba wynika z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilościowej ruchu.”

    Szczakowska wg SUiKZP ma mieć klasę L, czyli co do zasady powinna mieć szerokość 5,5 m. Co prawda dopuszczalne jest poszerzenie do 7 m ale tylko „jeżeli taka potrzeba wynika z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilościowej ruchu” podczas gdy ruch na Szczakowskiej nie uzasadnia szerokości większej niż 6 m. A więc tak, można uznać, że w razie przebudowy wymagającej pozwolenia na budowę nawet przepisy nakazują zwężenie jezdni.