Świat ,w którym żyjemy, coraz trudniej poddać diagnozie, proponującej stabilne i trwałe rozwiązania.Nawet nauka jest bezradna wobec zagrożeń ,z którymi coraz częściej musimy się mierzyć. W tej sytuacji młode pokolenie zwraca się w stronę sztuki ,podejmującej próby wyrażenia tego ,co ważne i istotne dla człowieka. Poezja wydaje się być uniwersalnym przekaźnikiem niepokojów i poszukiwań ludzi młodych.

REKLAMA

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. T.Kościuszki w Jaworznie -Bartosz Grabski- właśnie poprzez poetycką formę dokonuje prezentacji swojej oceny świata i problemów współczesności. Wiersze B.Grabskiego zostały wyróżnione w XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Bez Granic . Jury Konkursu doceniło dojrzałość poetyckiego obrazowania młodego artysty, oryginalność ujęcia tematu oraz wrażliwość w ocenie otaczającego nas świata.

Bartosz Grabski jako uczeń I LO niejednokrotnie dał się poznać szkolnej społeczności jako osobowość o wielu talentach: osiąga dobre wyniki w nauce , jest także społecznikiem. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim to wspaniałe ukoronowanie całorocznej pracy Bartosza Grabskiego w różnych sferach szkolnej i pozaszkolnej aktywności.

P.D.

 

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki