Już od dzisiaj można składać wnioski z propozycjami zadań do realizacji w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. W ósmej edycji JBO mieszkańcy będą mogli wybierać wyłącznie projekty ogólnomiejskie.

REKLAMA

W tegorocznej ósmej już edycji na realizację zadań przekazano łącznie 2,8 mln zł. Propozycje zadań można zgłaszać w dwóch kategoriach:

  • do 200 tys. zł
  • od 200,01 tys. zł do 2,6 mln zł (maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł)

Propozycje zadań publicznych powinny dotyczyć:

1) zadań inwestycyjnych (np. remonty, modernizacje, adaptacje, budowa nowych obiektów), związanych z infrastrukturą techniczną, sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem braku tego typu inwestycji w najbliższym otoczeniu, z zastrzeżeniem, że obiekty budowlane o charakterze sportowo-rekreacyjnym muszą dotyczyć jednej lokalizacji w terenie oraz być kompletne i zdatne do użytku – zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

2) zadań nieinwestycyjnych z zakresu: edukacji, zdrowia, kultury, sportu, ekologii i ochrony środowiska, obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych itp., pod warunkiem, że mają one charakter ogólnodostępny, przy czym koszt ich realizacji nie może przekroczyć 200 tys. zł

Gotowy do wypełnienia wniosek dostępny jest TUTAJ (pdf) oraz TUTAJ (wersja edytowalna doc)

Przypominamy, że wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wnioski można składać do 20 lipca:

  • drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33,
  • mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Głosowanie na zweryfikowane już projekty rozpocznie się 14 września br.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki