Mieszkańcy złożyli wnioski do urzędu. Protestują przeciwko budowie nowego osiedla na Skałce

Mieszkańcy Jaworzna protestują i podejmują kolejne kroki w sprawie budowy nowego osiedla na Skałce.

REKLAMA

Kolejnym krokiem mieszkańców było złożenie 3 lipca br. wniosku do Urzędu Miejskiego miasta Jaworzna, w którym piszą o powodach, dla których to miejsce nie powinno być zabudowywane.

We wniosku postulują również o nadanie temu terenowi funkcji zieleni nieurządzonej i dążenie w przyszłości do utworzenia parku krajobrazowego na terenie otaczającym Grodzisko.

Protestujący mieszkańcy jasno mówią, że wiedza ich jest poparta informacjami zawartymi w oficjalnych dokumentach strategicznych miasta i opiniami ekspertów badających to miejsce.

Jak twierdzi pan Dominik, jeden z protestujących, żeby wybudować osiedle na Skałce, należy najpierw zmienić miejscowy plan zagospodarowania, ponieważ obecny plan, nie pozwala inwestorom na budowę osiedla na tym terenie.

Jak potoczy się dalej ta sprawa? Oto jest pytanie.

Mieszkańcy Jaworzna protestują przeciwko budowie nowego osiedla na Skałce

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ