MZNK ogłosiło listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania. W tej edycji wpłynęło łącznie 200 wniosków. Sprawdź, czy jesteś na liście.

REKLAMA

Podczas posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont, MZNK wyłoniło listę osób, którym zostało przyznane mieszkanie.

Na liście TUTAJ zostały umieszczone mieszkania oraz imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na lokal wskazany do remontu.

Natomiast TUTAJ lista zawiera spis 43 mieszkań gminnych, które były przeznaczone do programu wraz z nazwiskami osób, które ubiegały się o przydział każdego mieszkania i liczbą punktów, jaką uzyskały w trakcie oceny ich wniosków.

Listy dostępne są także w siedzibie MZNK, wejście główne do budynku przy ul. Północnej 9b.

Osoby, które znalazły się na liście, otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą taki remont może trwać maksymalnie 4 miesiące.

W czasie jego trwania najemcy będą zobowiązani do uiszczania jedynie opłat za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracowników MZNK wnioskodawcy będą mogli podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

W tej edycji na 4 spośród 43 oferowanych mieszkań nie było chętnych. Na 2 kolejne mieszkania nie było osób uprawnionych do ich otrzymania (osoby, które złożyły wnioski, otrzymały możliwość wynajęcia innego mieszkania. Widnieje pod nimi zapis „brak osób uprawnionych do przydziału”).

W przypadku gdy w toku oceny wniosków dwie osoby ubiegające się o przydział tego samego mieszkania zdobyły taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data złożenia wniosku.

info: MZNK Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki