Najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 16 lipca br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazły się 4 punkty. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej

REKLAMA

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

  • Otwarcie sesji
  • Przedstawienie porządku obrad
  • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna
  • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034
- REKLAMA -

Zewnętrzne linki