Zaczynają się konsultacje dla obszaru pierwszej części dzielnicy Pszczelnik. Granicami obszaru są ulice Martyniaków, Marusarzówny i Moniuszki. Działania będą prowadzone na Pszczelniku, ta dzielnica jest bardzo spokojna i przyjazna ludziom, ale niestety teren na Pszczelniku jest niewykorzystany, a ma ogromny potencjał. W związku z tym miasto postanowiło zająć się tą dzielnicą i jakoś zagospodarować ten teren.

REKLAMA

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 3 sierpnia br. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 15.

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to ustalanie prawa miejscowego. Plany zagospodarowania są wizją ładu przestrzennego. Są zarazem obrazem otaczającej nas rzeczywistości, jak i naszym wspólnym wyobrażeniem tego, jak doprowadzić do jej doskonalenia. Plany tworzy władza samorządowa, zapisując w tych dokumentach wizję rozwoju lokalnego, programy inwestycyjne czy nakazy ochrony cennych dóbr kultury lub przyrody. Plan pokazuje wszystko, co ważne i jest umową społeczną na przyszłość” – wyjaśnia Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W związku z tworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I konsultacje będą prowadzone według określonego schematu:

– spotkanie otwarte dla mieszkańców – 3 sierpnia br. godz. 17:00 (SP nr 15 ul. Leśna 49),
– ankieta prowadzona przez ankieterów (drugi tydzień sierpnia br.)
– otwarte warsztaty – w tym World Cafe i plenerowy,
– ankieta metodą on-line. Konsultacje mają na celu zachęcenie mieszkańców do działań i włączenie się w proces powstawania planu. Konsultacje będą miały sens wtedy, kiedy w tworzenie planu zaangażuje się dużo osób.

Jak mówi naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Jaworznie „Zapraszamy serdecznie do śledzenia informacji na ten temat i wzięcia udziału w wydarzeniach, które będą miały miejsce w sierpniu i we wrześniu br. Pamiętajmy, że miasto ma do zaoferowania więcej, gdy wszyscy je współtworzą”

Urząd Miejski w Jaworznie informuje, że terminy spotkań mogą ulec zmianie z uwagi na panującą pandemię. Dodatkowo podczas spotkań należy zachować wymogi sanitarne.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego — partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.

Źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki