Ul. Grunwaldzka do przebudowy

Przebudowie ulegnie ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Kolejowej do nowego ronda przy ul. 11 Listopada oraz ul. Piekarska od ronda do ul. Wiejskiej. Koszt inwestycji to blisko 5 mln zł.

REKLAMA

Początkiem sierpnia br. została podpisana umowa na przebudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do nowego ronda przy ul. 11 Listopada oraz przebudowę ul. Piekarskiej – od ronda do ul. Wiejskiej. Planowany termin zakończenia przebudowy to 31 sierpnia 2021 r.

– Zakres zadania obejmuje przebudowę geometrii ulicy w celu przepisowego dostosowania jej dla ruchu pieszo-rowerowego – wyjaśnia Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich.

Przebudowa zakłada również wyniesienie i doświetlenie przejść dla pieszych oraz modernizację zatok autobusowych, które po remoncie będą nie tylko wygodniejsze w obsłudze przez autobusy, ale także zapewnią pasażerom komfort wysiadania i wsiadania do pojazdów.

– Główne elementy robót to m.in. przebudowa infrastruktury podziemnej, przebudowa jezdni, chodników oraz zjazdów i zatok autobusowych. Ważnym elementem inwestycji będzie dostosowanie organizacji ruchu na tym fragmencie ulicy dla coraz bardziej popularniejszego w naszym mieście ruchu rowerowego – dodał Andrzej Kramarz.

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Aktualnie Wykonawca rozpocznie wykonanie dokumentacji projektowej, która po zaakceptowaniu przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych zostanie wprowadzona w fazę realizacji.

Wartość robót projektowych i budowlanych zgodnie z podpisaną umową to kwota w wysokości 4 988 920,20 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Hucz Sp. z o.o. SK z Boronowa. Zadanie jest współfinansowane przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. w zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2021 r.

foto: UM Jaworzno