Zakończono etap weryfikacji merytorycznej wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 28 propozycji przeszło pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i wkrótce zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

REKLAMA

Do 8 edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków. Po posiedzeniu zespołu ds. budżetu obywatelskiego, 28 wniosków przeszło pozytywnie proces weryfikacji formalnej, natomiast 2 uzyskały ocenę negatywną.

Głosowanie na zadania planowane jest 14 września i potrwa do 30 września br.

Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków:

„Bezpieczne ulice dla mieszkańców – progi zwalniające w dzielnicach Jaworzna” – szacunkowe koszty: 75 000,00 zł. Wnioskodawca: Leszek Bernacki.

„Wystawy 2021 – debiuty w galerii fotografii Pusta C.D.” – szacunkowe koszty: 20 000,00 zł. Wnioskodawca: Jakub Byrczek.

„Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej u Króla Kazimierza przy SP 21 w Jeleniu – reaktywacja” – szacunkowe koszty: 1 000 000,00 zł. Wnioskodawca: Łukasz Dubiel.

„Bąbelkowy zakątek Podwala – doposażenie placu zabaw i rekonstrukcja siłowni plenerowej przy ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Natalia Górska.

„Rozwój czytelnictwa w mieście – zakup zbiorów do sieci bibliotek miejskich” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Krystyna Janicka.

„Sportowa Ósemka – uzupełnienie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP 8 w Dąbrowie Narodowej” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Mariusz Kowalski.

„Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” – szacunkowe koszty: 205 000,00 zł. Wnioskodawca: Filip Kucharski.

„Budowa zewnętrznego oraz oświetlonego kortu do gry w Padla w pobliżu ZSO przy ul. Towarowej” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Piotr Kurdziel.

„Strefa zabawy i rekreacji od juniora do seniora przy ROD GÓRNIK w Szczakowej”– szacunkowe koszty: 118 000,00 zł. Wnioskodawca: Danuta Lach.

„Doposażenie placu zabaw TĘCZOWY RAJ przy PM 21 w Jeleniu” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Marlena Latko.

„Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy rowerów” – szacunkowe koszty: 98 400,00 zł. Wnioskodawca: Kamil Łach.

„Strefa aktywności rodzinnej Równa Górka” (m.in wyrównanie terenu, wykonanie siłowni zewnętrznej i strefy odpoczynku) – szacunkowe koszty: 200 00,00 zł. Wnioskodawca: Edward Michalik.

„Centrum Bezpieczeństwa i Rekreacji przy OSP Dąbrowa Narodowa” (m.in. wykonanie placu manewrowego oraz miasteczka komunikacyjnego) – szacunkowe koszty: 750 000,00 zł. Wnioskodawca: Paweł Jastrząb.

„Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego przy ul. Wygoda w Jeleniu w sąsiedztwie Domu Kultury i SP 22” – szacunkowe koszty: 2 600 000,00 zł. Wnioskodawca: Nikodem Motyka.

„Zielony Zakątek na Leopoldzie – strefa sportu i relaksu dla dzieci i dorosłych w pobliżu bloku przy ul. Grunwaldzikiej 206” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Marcin Mróz.

„Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” – szacunkowe koszty: 2 390 200,00 zł. Wnioskodawca: Mirosław Pieczara.

„Remont istniejących chodników i skweru przy Kaplicy w Długoszynie, wraz z uporządkowaniem zieleni” – szacunkowe koszty: 195 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Piętak.

„COMBO BOX PRO – budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego w parku angielskim na Starej Hucie” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Sebastian Rosiak.

„Boisko wielofunkcyjne przy SP 6 na Podwalu” – szacunkowe koszty: 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Mateusz Sacha.

„Uzupełnienie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy na Pańskiej Górze” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Waldemar Sarlej.

„Strefa sportu przy II LO – boisko do piłki nożnej oraz siatkówki, kort tenisowy, bieżnia, skocznia, rzutnia” – szacunkowe koszty: 1 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Tomasz Sędor.

„Budowa nowego placu zabaw przy PM 2 na Osiedlu Stałym” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Anna Świerczewska-Grzeczyńska.

„Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na Podłężu” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Marta Szywała.

„Plac Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 50 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Szwed.

„Rozbudowa stref przedszkolaka, dydaktycznej i sportowej przy ZSP 3 w Szczakowej” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Bernadeta Twardak.

„Jaworznicka bieżnia lekkoatletyczna przy SP 3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 380 000,00 zł. Wnioskodawca: Przemysław Wirski.

„Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie” – szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: Angelika Woźniak.

„Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych kotów w zakresie finansowania zabiegów sterylizacji/kastracji, profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych” – szacunkowe koszty: 60 000,00 zł. Wnioskodawca: Marta Wrońska.

info: UM Jaworzno