Znów można starać się o zasiłek opiekuńczy

Rodzice dzieci do lat 8 mogą znów starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w sytuacji, gdy żłobek, przedszkole lub szkoła zostaną zamknięte przez epidemię. Ile wynosi, komu przysługuje?

REKLAMA

O dodatkowy zasiłek można ubiegać się od 1 do 20 września. Składa się go w formie oświadczenia o sprawowaniu opieki u swojego płatnika składek, np. pracodawcy. Wynosi on 80% wynagrodzenia i przysługuje za każdy dzień, który rodzic musiał poświęcić na opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to także dni ustawowo wolnych od pracy.

Do pobierania świadczenia upoważnieni są także opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, których dzieci uczęszczają do ośrodków wsparcia, na terapię zajęciową czy w inne tego typu miejsce.

Pieniądze nie należą się oczywiście w przypadku, gdy drugi rodzic nie jest zatrudniony albo przebywa na urlopie wychowawczym czy rodzicielskim.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki