Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie dyskutowane będą m.in. sprawy jaworznickiej oświaty, w tym likwidacja SP nr 9 i utworzenie w zwolnionym budynku przedszkola na 180 dzieci. Zgodnie z planem uczniowie SP nr 9 mieliby zostać przeniesieni do SP nr 10, z możliwością zachowania obecnych struktur klas i kadry nauczycielskiej.

REKLAMA

Jak możemy przeczytać w komunikacie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, celem zmian jest racjonalizacja funkcjonowania szkół SP 9 i SP 10, zgodna z niżem demograficznym, większa liczba miejsc dla dzieci przedszkolnych oraz lepsze warunki do nauki.

– Celem likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 jest dostosowanie całej sieci szkolnej w Gminie Miasta Jaworzna do potrzeb wynikających z zachodzących ogólnopolskich niekorzystnych zmian demograficznych oraz konieczność całościowej racjonalizacji zadań związanych z realizacją obowiązków oświatowych, w tym – co bardzo istotne! – zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych dzieciom od 3. roku życia – powiedziała Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

– W wyniku zmieniających się potrzeb rodziców, powstała nagląca potrzeba zapewnienia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Ponadto, prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek dostosowania do 31 sierpnia 2021 r. oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych, co m.in. oznacza, że w obecnie funkcjonujących oddziałach przedszkolnych, zmniejszy się liczba miejsc dla dzieci. Aktualne analizy wskazują, że braki w liczbie miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych będą wynosić nawet 180 miejsc, i to już w roku 2021/2022 – kontynuuje naczelnik Wojtanowicz-Stadler.

Urząd przekonuje również, że budynek, w którym obecnie znajduje się SP nr 9, nie spełnia wymaganych prawem oświatowym warunków do funkcjonowania w nim szkoły. I tak SP nr 9 nie ma sali gimnastycznej, posiada tylko 7 pomieszczeń do nauki, 2 sale lekcyjne na poddaszu, które zgodnie z prawem nie powinny być wykorzystywane do nauki. Również na poddaszu znajduje się biblioteka szkolna, brakuje podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nie ma stołówki. Siedziba SP nr 10 z kolei niedawno przeszła termomodernizację, posiada rozbudowaną infrastrukturę sportową oraz nowoczesną kuchnię.

Czemu SP nr 9 stanie się częścią akurat SP nr 10? Jak tłumaczy Tomasz Jewuła, pełnomocnik prezydenta ds. oświaty, SP nr 9 zostanie przeniesiona do SP nr 10 ze względu na bliskie położenie geograficzne tych szkół oraz problemy demograficzne, które spowodowałyby, że gmina musiałaby utrzymywać dwie szkoły z małą ilością uczniów:

W bliskim sąsiedztwie SP nr 9 znajduje się Szkoła Podstawowa nr 10, funkcjonująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, która również w prognozie demograficznej na najbliższe 6 lat ulegnie niekorzystnym zmianom związanym z niżem demograficznym – twierdzi Tomasz Jewuła, pełnomocnik prezydenta ds. oświaty. – Ta sytuacja zmusza nas do zadania pytania o celowość i gospodarność dysponowania środkami publicznymi w zakresie równoczesnego utrzymywania 2 szkół o bardzo małej liczbie uczniów.

Pełnomocnik Jewuła wspomina również o ciągle zmieniających się nauczycielach przedmiotów o niewielkiej ilości godzin lekcyjnych i niekorzystnym wpływem tej nadmiernej rotacji pracowników na uczniów:

– W Szkole Podstawowej nr 9 na 35 zatrudnionych nauczycieli 16 zatrudnionych jest w pełnym wymiarze, a aż 19 w niepełnym, z których część to nauczyciele zatrudnieni w innych placówkach na terenie całego miasta – stwierdza Tomasz Jewuła. – Nauczyciele z przedmiotów o małej liczbie godzin ciągle się zmieniają, co może niekorzystnie wpływać na procesy edukacyjno-wychowawcze – uzupełnia pełnomocnik prezydenta.

Urząd przeprowadzi konsultacje odnoście likwidacji SP 9. Na grafice poniżej znajdziecie ich terminy:

Naczelnik Wydziału Edukacji UM wspomina również, że w stosunku do budynku obecnej siedziby SP nr 9 nie ma innych planów, niż stworzenie tam – po odpowiednim przystosowaniu budynku do potrzeb najmłodszych – przedszkola:

Nie planuje się zmian w sposobie użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie. Budynek SP nr 9 jest i pozostanie nieruchomością oświatową – mówi Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM. – Wymierne i zgodne z potrzebami mieszkańców zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych – poprzez likwidację Szkoły Podstawowej nr 9 oraz założenie w tym budynku przedszkola miejskiego jest pilną potrzebą Gminy, by zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych dzieciom w wieku od 3 do 6 lat – mówi naczelnik Wojtanowicz-Stadler.

źródło/foto: UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki