Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

REKLAMA

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Celem przedsięwzięcia jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

W tym roku kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej
www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl.
Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.09.2020 r. (włącznie) na adres:
spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r. Sylwetki i działalność laureatów zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika „Newsweek Polska”.

Wyboru laureatów dokona Kapituła, w skład której wchodzą: Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”, Jerzy Koźmiński, Prezes PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów, Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska”
jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Tytułem „Społecznika Roku” uhonorowani zostali dotychczas między innymi:

Elmi Abdi – walczy o poprawę warunków życia i wizerunku migrantów w Polsce, znając
ich sytuację z własnego doświadczenia. Prezes Fundacji dla Somalii, która udziela wszechstronnego wsparcia cudzoziemcom oraz prowadzi działalność edukacyjną, taką jak
lekcje wielokulturowe dla dzieci i młodzieży.

Janusz Owsiany – varsavianista, prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, zaangażowany w działania na rzecz rewitalizacji warszawskiej Pragi. Podejmuje starania
o poprawę losu kombatantów, przyczynił się do utworzenia Dziennego Domu Wsparcia
dla Powstańców Warszawskich.

Elżbieta Krajewska-Kułak – od lat działa w obszarze ochrony i promocji zdrowia dzieci
i osób starszych. Współzałożycielka Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, inicjatorka
Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka oraz założycielka
Stowarzyszenia Pro Salute, które pomaga dzieciom z dystrofią mięśniową.

Ewa Błaszczyk – współzałożycielka fundacji „Akogo?” działającej na rzecz dzieci
wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin.
Doprowadziła do utworzenia przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie pierwszej w
Polsce Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik” oraz kliniki „Budzik dla dorosłych” w
Olsztynie.

Ś.p. Piotr Pawłowski – założyciel Fundacji Integracja, działającej na rzecz osób z
różnymi rodzajami niepełnosprawności. Inicjator kampanii społecznych, był
zaangażowany w działania na rzecz zmiany przepisów oraz likwidacji barier
architektonicznych, cyfrowych i społecznych, które utrudniają życie osobom z
niepełnosprawnościami.

Piotr Bystrianin – przeciwdziała dyskryminacji wobec imigrantów, wspiera integrację
międzykulturową i propaguje mądrą walkę z trudnościami, jakie dotykają obcokrajowców
w Polsce.

Barbara i Krzysztof Margolowie – zmieniają życie lokalnej społeczności w Nidzicy
poprzez liczne działania własne oraz organizacji, w które są zaangażowani. Ożywiają
region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów
stypendialnych.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki