Od marca wśród pracowników zakładów górniczych Spółki wystąpiło kilkadziesiąt przypadków zarażenia koronawirusem, a obecnie jest ich 27 na ponad 6500 zatrudnionych, w tym 14 w ZG Sobieski.

Wszystkie procedury wprowadzone w zakładach górniczych w związku z sytuacją epidemiczną zadziałały w tych przypadkach prawidłowo. Przez prewencyjną kwarantannę przeszło do tej pory ponad 350 pracowników. Obecnie w ZG Sobieski 51 osób przebywa na kwarantannie.

REKLAMA

– W zakładach górniczych TAURON Wydobycie nieprzerwanie funkcjonują zaostrzone procedury bezpieczeństwa z naciskiem na prewencyjne separowanie pracowników, w przypadku których wystąpiło ryzyko zarażenia. Priorytetem wszystkich działań jest szeroka profilaktyka – podkreśla Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Dokładnie przeanalizowaliśmy wnioski z pierwszego etapu pandemii i tym samym, w stosowanych aktualnie działaniach profilaktycznych, kładziemy jeszcze większy nacisk na dystans społeczny w miejscu pracy oraz szersze kwalifikowanie do kwarantanny pracowników z kręgów zagrożenia – dodaje prezes.

W TAURON Wydobycie opracowano i wdrożono szereg procedur związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu koronawirusem, między innymi dotyczących przebywania i poruszania się pracowników na terenie zakładów górniczych oraz korzystania z infrastruktury.

Każdy nowozatrudniony pracownik Spółki lub firmy zewnętrznej zobowiązany jest przeprowadzić test genetyczny na obecność wirusa.

Z myślą o bezpieczeństwie pracowników przemodelowano organizację czasu pracy w zakładach górniczych, zabezpieczono środki ochronne i wdrożono nowe zasady prowadzenia transportu ludzi zarówno wyciągami szybowymi, jak i w wyrobiskach podziemnych. Zmiany wprowadzono z uwzględnieniem możliwości technicznych zakładów górniczych Spółki.

Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren Spółki jest zobowiązana do poddania się elektronicznemu pomiarowi temperatury ciała.

Prowadzona jest regularna dezynfekcja klatek wyciągów szybowych, wagonów kolejek podziemnych i innych środków transportu załogi w podziemnych wyrobiskach górniczych
oraz wyznaczonych miejscach na powierzchni zakładów górniczych.

Pracownicy zakładów górniczych na bieżąco informowani są, zarówno za pośrednictwem mediów elektronicznych tj. intranet, mailing, telebimy, monitory oraz poprzez plakaty i materiały drukowane, z zasadami postępowania w związku z wystąpieniem zagrożenia związanego z koronawirusem.

Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej.

– Nadrzędnym celem pozostaje utrzymanie i ochrona miejsc pracy w zakładach górniczych spółki oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy załóg górniczych TAURON Wydobycie i dostosowanie produkcji do aktualnej sytuacji rynkowej – mówi prezes Tomasz Cudny. Funkcjonujący w Spółce sztab kryzysowy monitoruje sytuację epidemiologiczną i na bieżąco dostosowuje do niej wdrażane środki zaradcze – dodaje.

Działania ochronne z myślą o najbliższych

Wpływ obecnej sytuacji jest odczuwalny zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Stąd preferowane jest holistyczne podejście Spółki do działań profilaktycznych.

W TAURON Wydobycie wszyscy pracownicy otrzymali maseczki ochronne wielokrotnego użytku, których mogą używać również poza miejscem pracy. Rozdysponowano ich
już prawie 50 tysięcy.

W tak nietypowym okresie szczególnie potrzebna może okazać się również budująca rozmowa z drugą osobą. Dlatego w Spółce działa specjalny numer telefonu, pod którym każdy może porozmawiać z profesjonalnym psychologiem i uzyskać motywujące wsparcie. Wiedza psychologa w połączeniu z rozmową pozwala zrozumieć nasze reakcje na otaczającą rzeczywistość i lepiej skonfrontować je z wyzwaniami codzienności.

Sztab kryzysowy TAURON Wydobycie jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Wszystkie wykonywane czynności są zgodne z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Funkcjonujący w Spółce sztab kryzysowy monitoruje sytuację epidemiologiczną i na bieżąco dostosowuje do niej wdrażane środki zaradcze.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ