Kolejne zakażenia w Domu Pomocy Społecznej. Jak poinformował Urząd Miejski w Jaworznie, koronawirusa wykryto łącznie u 12 pensjonariuszy.

REKLAMA

W niedzielę urząd miejski informował o 2 zakażeniach wśród personelu DPS. Po przeprowadzeniu testów wśród 100 pensjonariuszy okazało się, że zakażonych jest 12 z nich. Chorzy zostali odizolowani od reszty mieszkańców DPS-u, ich stan oceniany jest jako dobry. Dzisiaj, 28 października, przeprowadzone zostaną testy wśród personelu.

Z kolei w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym potwierdzono 36 przypadków (31 u pacjentów i 5 u personelu) – bez wzrostu od niedzieli. Pacjenci ośrodka są podzieleni piętrami na chorych i zdrowych.

Urząd Miejski w Jaworznie zapewnia, że sytuacja w obu placówkach jest opanowana.

Jednocześnie urząd poszukuje wolontariuszy chętnych do pomocy w ww. ośrodkach. Poszukiwane są osoby z wykształceniem medycznym i okołomedycznym, również te w trakcie nauki. Kontakt do jednostki odpowiedzialnej, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – 668 840 327 lub mail: pczk@um.jaworzno.pl.

Koronawirus – nowe ogniska w DPS i ZPO

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki