List do radnych ws. kontroli działań prezydenckich komisji przyznających uczniom nagrody i stypendia prezydenta za dokonania artystyczne

Mając na uwadze brzmienie art. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.) proszę skontrolować działania prac i wyników działań komisji powoływanych przez Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawach stypendiów Prezydenta dla uczniów oraz nagród Prezydenta za dokonania artystyczne.

REKLAMA

Proszę o kontrolę zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem prawnym, mając na uwadze zapisy art. 11b. ustawy o samorządzie gminnym (ust. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Ust. 2.  Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.)

Jestem przekonana, że praca prezydenckich komisji jest co najmniej zaskakująca. Moja córka, która podlegała ocenie powyższych komisji czuje się ostatnimi ich decyzjami zdruzgotana. Uważa je za niesprawiedliwe i krzywdzące oraz rażąco naruszające niepisaną zasadę, że: „Lepszy od nas powinien stać się dla nas inspiracją i mobilizacją do bardziej wytężonej pracy.”

Uważam, że te dwie komisje łamią sumienia młodych jaworznian, bo mam nieodparte wrażenie, że o wyborze beneficjentów nie decydują rzeczywiście największe osiągnięcia młodych osób.

Z poważaniem,

Tatiana Jamróz-Szłapa

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ