Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (stowarzyszenie) otrzymał dotację w wysokości: 9 520,00 zł w ramach Konkursu PROO-5 Edycja 2020 organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizacje projektu pt.  „Wsparcie doraźne – remont wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”.

REKLAMA

Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w
miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.” Jednym z działań w projekcie jest prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących osób 60+ z terenu M. Jaworzna. Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany jest nieodpłatnie. Na potrzeby wypożyczalni wynajęliśmy lokal z zasobów gminy Jaworzno na zasadach preferencyjnych dla organizacji pozarządowych. W lokalu tym jest przechowywany, wydawany i odbierany a także dezynfekowany sprzęt rehabilitacyjny (koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne z materacami, balkoniki, itd.).

W kwietniu br. w akcie wandalizmu rozlano pod drzwiami wejściowymi substancję łatwopalną i podpalono w wyniku czego drzwi zewnętrzne uległy zniszczeniu a zadymienie wewnątrz pomieszczeń spowodowało, że pomieszczenia wymagały odnowienia. Otrzymana dotacja jest dużym wsparciem dla organizacji by naprawić powstałe szkody.