Wodociągi Jaworzno ostrzegają przed spożywaniem wody dostarczanej przez spółkę mieszkańców Dąbrowy Narodowej.

REKLAMA

Jak wyjaśniają Wodociągi Jaworzno, w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na podstawie bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wewnętrzne laboratorium Spółki wodociągowej stwierdziło punktowe zmiany jakości wody w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w stosunku do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym, spółka podjęła działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości dostarczanej mieszkańcom wodzie. Odbędzie się to poprzez płukanie i dezynfekcję wodociągu.

Problem dotyczy następujących ulic w Jaworznie Dąbrowie narodowej – tam woda nie nadaje się do spożycia:

  • Wodna,
  • Wiśniowa,
  • Owocowa,
  • Kolonijna,
  • Emilii Plater,
  • Wyspiańskiego.

Woda nadaje się w dalszym ciągu do prac porządkowych czy spłukiwania toalet.

Do czasu zakończenia dezynfekcji wodociągu, woda pitna będzie dostarczana mieszkańcom za pomocą beczkowozu i w antyseptycznych workach.


Po przeczytaniu informacji skontaktowała się z nami jedna z mieszkanek Dąbrowy Narodowej, narzekając na sposób komunikacji Wodociągów Jaworzno. Jej zdaniem ostrzeżenie powinno być wydane znacznie wcześniej, również za pomocą innych środków niż internet – co wg mieszkanki nie miało miejsca.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ