Jaworznianie mieli wielki zaszczyt i szczęście gościć kardynała Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II, prawie czterdzieści razy. Dekanat jaworznicki podlegał podówczas krakowskiej archidiecezji.

REKLAMA

Były lata, min. rok 1965, rok 1967 czy choćby rok 1971, kiedy kardynał Wojtyła odwiedzał Jaworzno nawet trzykrotnie. Wizyty trwały od kilku bądź kilkunastu godzin do kilku dni. Były to wizytacje kanoniczne lub wizyty duszpasterskie. Te pierwsze wynikały z uprawnień biskupa do osobistej kontroli każdej parafii.

Arcybiskup Karol Wojtyła z ministrantami, Jaworzno, maj 1967r. (foto. z „Do Was przybywam. Biskup i kardynał Karol Wojtyła w Jaworznie)

Takich szczególnych wizytacji kardynał Wojtyła dokonał w jaworznickim dekanacie czterokrotnie. Każda została zakończona pisemną relacją kardynała na temat wspólnoty parafialnej oraz życia religijnego parafii. I tak np. 26 maja 1967 kardynał pisał: przed mszą św. słuchałem spowiedzi. Sama zaś Msza św. odprawiona była dla chorych, których w liczbie ok. 70 zwieziono z całej rozległej parafii. Następnego dnia kardynał Wojtyła odwiedził punk katechetyczny na Borach. Takich szczegółowych wizytacji dokonał kardynał Wojtyła w parafii Jaworzno, w parafii Byczyna, parafii w Dąbrowie Narodowej i w parafii Jeleń. Podczas jednej z wizyt duszpasterskich mówił do wiernych, że praca powinna być zgodna z racją człowieka, z dobrem człowieka, z godnością człowieka, z wymogami życia rodzinnego. Żadna z myśli kardynała Wojtyły wypowiedziana w Jaworznie na straciła na aktualności.

Jakie są Wasze wspomnienia z tych ważnych wizyt, może macie zdjęcia je ilustrujące. Prosimy o przesłanie wspomnień na biuro@ct.jaworzno.pl.

Kościół katolicki wspomina dzisiaj św. Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji pontyfikatu papieża Polaka. Datę wspomnienia wybrano jednocześnie z ogłoszeniem Jana Pawła II błogosławionym.

Profesor nauk teologicznych ks. Paweł Bortkiewicz, mówił, że Jan Paweł II sprawił, iż byliśmy jako Polacy w Europie słuchani i mieliśmy coś Europie do powiedzenia. Profesor podkreślił również, że potrzebujemy Jana Pawła II dla „zachowania naszej godności jako katolicy, Polacy i Europejczycy”.

Ela Bigas

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki