Znamy wyniki głosowania na projekty Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Na które zadania głosowali jaworznianie głosowali najchętniej?

REKLAMA

Mieszkańcy Jaworzna głosowali następująco:

 

W głosowaniu oddano łącznie 17797 głosów, w tym 5268 elektronicznie i 12529 tradycyjnie. 1015 kart zostało błędnie wypełnionych.

Najwięcej głosów oddano na projekty:

16„Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” – szacunkowe koszty: 2 390 200,00 zł. Wnioskodawca: Mirosław Pieczara – dla projektów z przedziału 201 tys. zł do 2,6 mln zł.

27. „Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie” – szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: Angelika Woźniak – dla projektów do 200 tys. zł.

18. „COMBO BOX PRO – budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego w parku angielskim na Starej Hucie” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Sebastian Rosiak – dla projektów do 200 tys. zł.

17„Remont istniejących chodników i skweru przy Kaplicy w Długoszynie, wraz z uporządkowaniem zieleni” – szacunkowe koszty: 195 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Piętak – dla projektów do 200 tys. zł.

Ostateczne wyniki będą znane po obradach komisji JBO.

Wybierano spośród projektów:

Wykaz wniosków poddanych pod głosowanie wraz z opisami: głosów
1. “Bezpieczne ulice dla mieszkańców – progi zwalniające w dzielnicach Jaworzna” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł.Wnioskodawca: Leszek Bernacki” 48
2. “Wystawy 2021 – debiuty w galerii fotografii Pusta C.D.” – szacunkowe koszty: 20 000,00 zł. Wnioskodawca: Jakub Byrczek. 14
3. “Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej u Króla Kazimierza przy SP 21 w Jeleniu – reaktywacja”-szacunkowe koszty: 1 000 000,00 zł. Wnioskodawca: Łukasz Dubiel 691
4. “Bąbelkowy zakątek Podwala-doposażenie placu zabaw przy ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Natalia Górska 131
5. “Rozwój czytelnictwa w mieście – zakup zbiorów do sieci bibliotek miejskich” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Krystyna Janicka 232
6. “Centrum Bezpieczeństwa i Rekreacji przy OSP Dąbrowa Narodowa” (m.in. wykonanie placu manewrowego oraz miasteczka komunikacyjnego) – szacunkowe koszty: 1 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Paweł Jastrząb 3982
7. “Sportowa Ósemka-uzupełnienie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP 8 w Dąbrowie Narodowej” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Mariusz Kowalski 109
8. “Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” – szacunkowe koszty: 205 000,00 zł. Wnioskodawca: Filip Kucharski 758
9. “Budowa zewnętrznego oraz oświetlonego kortu do gry w Padla w pobliżu ZSO przy ul. Towarowej” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Piotr Kurdzie 81
10. “Strefa zabawy i rekreacji od juniora do seniora przy ROD GÓRNIK w Szczakowej”– szacunkowe koszty: 118 000,00 zł. Wnioskodawca: Danuta Lach 8
11. “Doposażenie placu zabaw TĘCZOWY RAJ przy PM 19 w Jeleniu” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Marlena Latko 93
12. “Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy rowerów” – szacunkowe koszty: 98 400,00 zł. Wnioskodawca: Kamil Łach 118
13. “Strefa aktywności rodzinnej Równa Górka” (m.in wyrównanie terenu, wykonanie siłowni zewnętrznej i strefy odpoczynku) – szacunkowe koszty: 200 00,00 zł. Wnioskodawca: Edward Michalik 107
14.“Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego przy ul. Wygoda w Jeleniu w sąsiedztwie Domu Kultury i SP 22” – szacunkowe koszty: 2 600 000,00 zł. Wnioskodawca: Nikodem Motyka 70
15. “Zielony Zakątek na Leopoldzie – strefa sportu i relaksu dla dzieci i dorosłych w pobliżu bloku przy ul. Grunwaldzkiej 206” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Marcin Mróz 163
16. “Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” – szacunkowe koszty: 2 390 200,00 zł. Wnioskodawca: Mirosław Pieczara 4682
17. “Remont istniejących chodników i skweru przy Kaplicy w Długoszynie, wraz z uporządkowaniem zieleni” – szacunkowe koszty: 195 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Piętak 561
18. “COMBO BOX PRO – budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego w parku angielskim na Starej Hucie” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Sebastian Rosiak 575
19. “Boisko wielofunkcyjne przy SP 6 na Podwalu” – szacunkowe koszty: 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Mateusz Sacha 670
20. “Uzupełnienie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy na Pańskiej Górze“ – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Waldemar Sarlej 344
21. “Strefa sportu przy II LO – boisko do piłki nożnej oraz siatkówki, kort tenisowy, bieżnia, skocznia, rzutnia” – szacunkowe koszty: 1 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Tomasz Sędor 421
22. “Plac Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 50 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Szwed 27
23. “Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na Podłężu” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Marta Szywała 73
24. “Budowa nowego placu zabaw przy PM 2 na Osiedlu Stałym” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Anna Świerczewska-Grzeczyńska. 492
25. “Rozbudowa stref przedszkolaka, dydaktycznej i sportowej przy ZSP 3 w Szczakowej” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Bernadeta Twardak. 203
26. “Jaworznicka bieżnia lekkoatletyczna przy SP 3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 380 000,00 zł. Wnioskodawca: Przemysław Wirski. 524
27. “Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie” – szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: Angelika Woźniak. 730
28. “Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych kotów w zakresie finansowania zabiegów sterylizacji/kastracji, profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych” – szacunkowe koszty: 60 000,00 zł. Wnioskodawca: Marta Wrońska. 135

 

Zespół wybrał cztery projekty do realizacji:

Wybrane do realizacji projekty JBO 2021

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki