JIG: Zgadzamy się na podniesienie podatków pod pewnymi warunkami

Jaworznicka Izba Gospodarcza w ramach obowiązującego prawa jest zobowiązana do wydania opinii na temat przedstawianych przez Prezydenta Miasta projektów uchwał gospodarczych i podatkowych, które są poddane pod obrady Rady Miasta Jaworzna.

REKLAMA

Zarząd Jaworznickiej Izby Gospodarczej po konsultacjach z członkami JIG informuje o swoim stanowisku:

W odpowiedzi na pismo informujące o zmianach stawek podatkowych dla przedsiębiorców w Jaworznie z dnia 17.11.2020 r., Jaworznicka Izba Gospodarcza informuje:

Rozumiejąc trudną sytuację budżetową gminy, wyrażamy pozytywną opinię na temat podwyższenia stawek podatkowych w Jaworznie na przyszły rok. Rekomendujemy natomiast usprawnienie procesu przyznawania doraźnej pomocy firmom w postaci ulg podatkowych dla tych, które musiały ograniczyć swoją działalność poprzez wprowadzane rządowe ograniczenia. W tak trudnej sytuacji nie wyobrażamy sobie, aby te firmy pozostawić bez takiej pomocy. Sugerujemy uproszczenie procedury przyznawania ulg oraz obligatoryjne przyznanie jej wszystkim podmiotom, których działalność została w sposób jednoznaczny ograniczona – oczywiście z zachowaniem i w obszarze obowiązujących przepisów prawnych.
Jako Izba Gospodarcza bardzo chętnie włączymy się też w proces pomocy w przygotowaniu takich wniosków po uprzednim zapoznaniu się z czytelnymi zasadami ich wypełniania.

Rekomendujemy również wprowadzenie w latach przyszłych kategoryzacji stawek podatkowych ze względu na charakter powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej. W taki sposób, aby stawki podatkowe nie były równe bez względu na sposób wykorzystania powierzchni.

Deklarujemy też chęć udziału w grupie roboczej, która mogłaby wypracować nowoczesny model podatkowy. Model ten w swoim założeniu wspierałby firmy nowoczesne i inwestujące w rozwój na rzecz pracowników, mieszkańców i wizerunku naszego miasta.

Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Mateusz Łętowski


Komentarz:

Przedsiębiorcy zjednoczeni w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej, zrzeszającej sto podmiotów gospodarczych, które zatrudniają ponad 5000 pracowników, niniejszym pismem przedstawiają swoją opinię w sprawie projektu podwyższenia podatków w Jaworznie.

Zgadzamy się na zwiększenie stawek podatkowych dla przedsiębiorców pod pewnymi warunkami. Zdajemy sobie sprawę, z faktu bardzo trudnej sytuacji budżetowej miasta Jaworzna, ale nie wyrażamy zgody na to, aby w tak trudnym czasie fundować dodatkowe obciążenia firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią. Zatem wraz ze zgodą na podwyższenie podatków, rekomendujemy, aby systemy pomocowe dla przedsiębiorstw były skuteczniej realizowane w mieście. Apelujemy, aby nie były one przyznawane uznaniowo, ale obligatoryjnie dla wszystkich przedsiębiorstw, na które zostały nałożone ograniczenia w funkcjonowaniu działalności gospodarczej. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby w tak trudnym czasie nie pomóc najbardziej potrzebującym.

Kolejna rekomendacja dotyczy kategoryzacji stawek podatkowych ze względu na charakter powierzchni. W wielu gminach stawki podatku od nieruchomości nie są stałe dla wszystkich powierzchni. Rekomendujemy, aby w Jaworznie również wprowadzić taką kategoryzację z osobnymi stawkami dla hal produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych, zaplecza socjalnego i itp.

Apelujemy, aby nasze rekomendacje dotyczące realizacji systemów pomocowych zostały natychmiast wdrożone, ponieważ dla przyszłości tych małych i średnich przedsiębiorstw liczy się każdy dzień i każda pomoc.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki