Dobiegły końca prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Jaworznie Jeleniu Dębie. Po blisko dwóch latach inwestycja została pomyślnie zakończona.

REKLAMA

 

Oczyszczalnia znajdująca się w Jeleniu Dębie pracuje nieprzerwanie od ponad 20 lat. Technologia oczyszczania ścieków ma w niej charakter mechaniczno-biologiczny, gdzie w początkowej fazie ścieki oczyszczane są z elementów stałych, a następnie z wykorzystaniem żywych mikroorganizmów, bakterii dochodzi do rozkładu substancji zawartych w ściekach.

W latach 2014-2015 oczyszczalnie przeszła pierwszą modernizację. Wyremontowano i rozbudowano część biologiczną oraz zhermetyzowano osadnik wstępny, aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców i samego personelu oczyszczalni.

Drugi etap przebudowy oczyszczalni związany był z remontem części mechanicznej: hali krat, komory wlotowej, pompowni, piaskownika oraz części osadowej: zbiorników i pompowni osadu wraz ze stacją odwadniania i higienizacji osadu.

Pierwsze wyniki z odwadniania i higienizacji osadu są zgodne z oczekiwaniami, a przede wszystkim znacznie lepsze niż przy wykorzystywaniu dotychczasowych urządzeń. Dobrze  i zamierzonym skutkiem funkcjonuje biofiltr wraz z hermetyzowaną komorą wlotową oraz instalacjami wentylacyjnymi dzięki czemu właściwie eliminowane są nieprzyjemne zapachy a przeniesiona na teren oczyszczalni stacja zlewcza służy do przyjmowania i zrzucania przez beczkowozy ścieków z posesji prywatnych, które nie są jeszcze podłączone do naszej sieci – powiedział prezes Wodociągów Jaworzno, Józef Natonek.

Modernizacja oczyszczali ścieków w Jeleniu Dębie kosztowała prawie 18 mln zł. Znaczna część dofinansowania do inwestycji pochodziła z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki