26 listopada odbędzie się kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie. Poniżej znajdziecie porządek obrad.

 1. REKLAMA

  Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie połączenia samorządowych artystycznych instytucji kultury: „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, „eM Band” Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury – Teatr Sztuk w Jaworznie.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Płetwonurków z ulicą Jana III Sobieskiego w Jaworznie, nazwy Rondo pil. Karola Pniaka.

 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki