Co dalej z problemem dzików w Jaworznie? Radna Dorota Guja złożyła w sprawie dających się we znaki mieszkańcom miasta zwierząt interpelację do władz Jaworzna, prosząc o wyjaśnienia, jakie działania miasto podejmuje celem opanowania sytuacji.

REKLAMA

Jak pisze w interpelacji radna, zgłosili się do niej mieszkańcy m.in. Dąbrowy Narodowej, Osiedla Stałego, Podłęża i Łubowca, zwracając uwagę na zniszczenia powodowane przez dziki – w tym na prywatnych posesjach mieszkańców.

Stada dzików, wg proszących o interwencję, miały liczyć od 8 do nawet 15 zwierząt. Sama obecność dzików wielokrotnie była zgłaszana straży miejskiej.

W związku z powyższym radna zadała następujące pytania:

  • Jakie kroki zostały podjęte w celu rozwiązania problemu dzików?
  • Kto odpowiada za zniszczenia spowodowane przez dziki na posesjach prywatnych?
  • Jakie działania prewencyjne gmina zamierza podjąć lub podjęła w celu zapobiegnięcia takim przypadkom w przyszłości?
  • Kiedy nastąpi odstrzał dzików i w jakiej ilości?

Odpowiedzi na interpelację udzielił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Jaworznie, Zbigniew Piątek. Czytamy w niej co następuje:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z prawem łowieckim gospodarką zwierzyną leśną, w tym odstrzałem dzików, zajmują się koła łowieckie z danego terenu i czynią to pod nadzorem przyporządkowanych nadleśnictw. Zarówno koła, jak i nadleśnictwa są podmiotami niezależnymi od Prezydenta Miasta. Wskazane przez Panią osiedla leżą w granicy obwodu łowieckiego koła „Słonka”, które nie tylko powinno odpowiednio  kontrolować populację dzikich zwierząt na swoim terenie, ale jeszcze ma zadbać o to, by zatrzymać je w lesie i żeby nie pojawiały się na terenach zabudowanych. Pani interpelacja oczywiście została przekazana do „Słonki”.

Jednakże w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, a także zdrowia i mienia mieszkańców, Prezydent Miasta ma prawo wydać Decyzję o odstrzale redukcyjnym dzikich zwierząt, do którego to zadania można wynająć specjalistyczną firmę, jeśli koła nie radzą sobie z wykonywanie własnych obowiązków. Prezydent taką Decyzję wydał i obowiązuje ona od 20 października 2020 roku, a na jej podstawie możemy odstrzelić 50 dzików.

Wynajęta firma może działać tylko i wyłącznie w terenie zabudowanym, odstrzał w odległości większej niż 100 metrów od granicy domostw jest uznawany prawnie za kłusownictwo. Jako że odstrzał odbywa się w takich przypadkach praktycznie w sąsiedztwie siedzib ludzkich, przyjęto specjalną procedurę, która polega na tym, że na każde zgłoszenie od mieszkańca, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wysyła patrol Straży Miejskiej i jeśli ten potwierdzi obecność dzików na miejscu, to wzywany firmę do odstrzału oraz służby mundurowe do zabezpieczenia miejsca akcji i izolacji terenu.

Na ten cel zabezpieczono w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 20 000 zł i jeśli w przyszłości wpłynie zgłoszenie o dzikach na którymś z osiedli, to dokonamy odstrzału redukcyjnego w trybie natychmiastowym, jeśli tylko zostaną spełnione wszystkie określone warunki.

Jak wspomniano na wstępie, gospodarką zwierzyną leśną zajmują się tylko i wyłącznie koła łowieckie, więc to one odpowiadają za wypłatę odszkodowań za straty w uprawach rolnych, a jeżeli szkoda wystąpiła na terenach wyłączonych z polowań (np. posesje prywatne), to wnioski należy składać do Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, gdzie każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i dlatego też poszkodowani mieszkańcy muszą zgłosić wniosek osobiście. Prezydent Miasta nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji ani podstaw prawnych do podejmowania działań, wliczając w to ewentualną wypłatę rekompensat.


Podsumowując, za regularny odstrzał dzików odpowiadają koła łowieckie.

Prezydent wydał dodatkową Decyzję o odstrzale redukcyjnym dzikich zwierząt, dzięki której możliwy jest odstrzał 50 dzików przez firmę wynajętą przez gminę.

Obecność zwierząt na osiedlach celem dodatkowego odstrzału redukcyjnego należy zgłaszać Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego (numer kontaktowy to 32 618 18 90). Odstrzał następuje, wg słów naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, w trybie natychmiastowym.

Po odszkodowania należy zwracać się do odpowiedniego koła łowieckiego (w przypadku terenów, gdzie odstrzał jest możliwy), lub do Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (w przypadku prywatnych posesji, gdzie odstrzał nie jest możliwy).

Prezydent miasta nie ma kompetencji ani podstaw prawnych do wypłaty ewentualnych rekompensat.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ