Od stycznia do rachunków za prąd będzie doliczana nowa opłata – opłata mocowa. W zależności od zużycia energii elektrycznej wyniesie ona od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie.

REKLAMA

Opłata mocowa wynika z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności. Można ją nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Jej wysokość oblicza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku gospodarstw domowych będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii. Wysokość opłaty mocowej wyniesie:

  • dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł;
  • dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł;
  • dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł;
  • dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł.
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ