Żołnierze Wojska Polskiego w okresie przedświątecznym, zorganizują wideo połączenia pomiędzy osobami starszymi przebywającymi w szpitalach i placówkach opiekuńczych oraz kombatantami, a ich rodzinami i bliskimi. W akcję włączyła się także 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. 

REKLAMA

Projekt „Łączymy na święta” odpowiada na potrzeby seniorów, którzy z powodu choroby lub izolacji mają ograniczony kontakt z rodziną i bliskimi. Wsparciem wojska
w ramach tego projektu zostaną objęte osoby starsze, które przebywają w szpitalach,
w tym na oddziałach covidowych i onkologicznych oraz w Domach Pomocy Społecznej,
a także kombatanci. Dzięki wsparciu żołnierzy będą oni mogli spotkać
się z najbliższymi poprzez wideo połączenia.

Pomysł wideo spotkań jest skierowana nie tylko bezpośrednio do seniorów, ale też szpitali, w tym tych z oddziałami covidowymi oraz onkologicznych i placówek opiekuńczych. Żołnierze WOT w najbliższych dniach będą się kontaktować z tymi placówkami w celu ustalenia ich potrzeb. O wsparcie w ramach akcji „Łączymy na święta” można też poprosić osobiście poprzez kontakt z numer infolinii: 800-100-115 lub przesłanie wiadomości na adres: pomocwot@mon.gov.pl.

Działania przeciwepiedemiczne wiążą się z koniecznością ścisłej izolacji części najciężej chorych oraz osób szczególnie narażonych na zakażenie. Wiele z tych osób to osoby starsze, który trudno odnaleźć się w świecie nowoczesnej technologii by móc nie tylko porozmawiać z rodziną przez telefon ale też ją zobaczyć, często też nie mają telefonów, które by to umożliwiały. Tymczasem taki kontakt jest im bardzo potrzebny, ponieważ wzmacnia wolę walki z chorobą. Zapobiega poczuciu osamotnienia
i wzmacnia psychicznie szczególnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia, które w naszej tradycji mają szczególnie rodzinny charakter. Stąd pomysł uruchomienia akcji „Łączymy na święta”. To kolejna aktywność wojska w ramach operacji „Trwała Odporność”, której celem jest ograniczanie skutków transmisji koronwirusa i wsparcie walki państwa. 

źródło: 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej