Co dalej z kursami linii S w soboty, niedziele i święta? Radna Rady Miejskiej w Jaworznie Barbara Ziętek złożyła interpelację do urzędu miejskiego w celu uzyskania informacji, czy po skargach mieszkańców dot. zmiany rozkładu jazdy od 14 grudnia, planowana jest jego korekta dla ww. linii.

REKLAMA

– W imieniu mieszkańców Jaworzna korzystających z linii autobusowej S zwracam się z prośbą o przywrócenie kursów ww. linii w soboty, niedziele i święta. Z autobusu linii S korzystali mieszkańcy dojeżdżający do pracy, do dworca PKP oraz Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. W sobotę 12 grudnia o godzinie 6.03 autobusem linii S jechało 12 osób. Tydzień później, po zmianie rozkładu, 6 osób chcących dojechać w sobotę do pracy musiało wysiąść na przystanku w Sosnowcu i czekać 30 minut na przesiadkę.

Mieszkańcy uważają, że decyzja o redukcji kursów tego autobusu była pochopna i nieprzychylna pasażerom – pisze radna Barbara Ziętek.

W związku z powyższym, radna skierowała do urzędu miejskiego następujące pytania:

  1. Czy likwidacja linii S w niedziele i święta była konsultowana z mieszkańcami?
  2. Z czyjej inicjatywy i na jakiej podstawie zlikwidowano ww. linię autobusową?
  3. Czy jest możliwe przywrócenie kursów ww. linii w soboty, niedziele i święta? Jeżeli nie, to PKM proponuje nieposiadającym własnego transportu pasażerom chcącym dojechać do ww. miejsc w Sosnowcu.

Odpowiedzi na ww. pytania udzielił z upoważnienia prezydenta miasta Paweł Bednarek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.:

  1. Decyzje w sprawie rozkładów jazdy nie wymagają konsultacji społecznych.
  2. Linia S nie została zlikwidowana. Informacja o zmianach w rozkładach jazdy zostały przedstawione w ogłoszonych i ogólnodostępnych tak przewoźnika, jak i organizatora komunikacji, gdzie można nadal się z nimi zapoznać, a przy ich wprowadzaniu kierowano się obserwacją „potoków pasażerskich” jak i istniejącymi alternatywnymi rozwiązaniami w zakresie możliwości dojazdów oraz faktem, że podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w publicznego transportu na terenie gminy.
  3. Na dzień dzisiejszy zmiana wprowadzonej 14 grudnia 2020 roku organizacji komunikacji miejskiej nie jest planowana. Jak zaznaczono wyżej, w przypadku linii S istnieje alternatywne rozwiązanie w postaci przesiadki na komunikację organizowaną przez odpowiedniego dla Sosnowca organizatora transportu, jakim jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (np. dojazd na godzinę 7.00 do Szpitala Wojewódzkiego zapewnia przesiadka z linii J odjeżdżającej z centrum o godz. 5.39, która przyjeżdża na przystanek Sosnowiec Niwka Kościół o 6.01, na linię 26 odjeżdżającą z tego przystanku o 6.11. Należy podkreślić, iż atrakcyjna i niska taryfa biletowa obowiązująca w komunikacji jaworznickiej pozwala na odbywanie takich przejazdów – nawet przy zakupie biletów różnych przewoźników – po stosunkowo niewielkich kosztach.

Ponadto dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku, gdy standardowa komunikacja organizowana przez odpowiednich ze względu na położenie placówek medycznych organizatorów jest niewystarczająca, dobrą praktyką jest współpraca dyrekcji szpitala z właściwym terytorialnie organizatorem transportu/miastem w celu zapewniania pracownikom szpitala komunikacji dedykowanej służbom medycznym – przykładem było wprowadzenie wiosną 2020 roku w wyniku współpracy Miasta Jaworzna, MZDiM w Jaworznie (organizator) oraz PKM sp. z o.o. w Jaworznie (przewoźnik-operator) linii MED dla pracowników Szpitala Miejskiego w Jaworznie.

Podsumowując, konsultacji społecznych dot. zmiany rozkładu jazdy nie było, gdyż organizator nie ma takiego obowiązku, korekty rozkładu jazdy linii S w soboty, niedziele i święta nie będzie, dojeżdżający nią do pracy muszą poradzić sobie wg odpowiedzi w inny sposób, a Sosnowiec powinien wziąć przykład z Jaworzna, tworząc specjalną linię dla służb medycznych.