Dodatek mieszkaniowy może zostać powiększony w tym roku o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. O dopłatę mogą starać się osoby, które w wyniku pandemii utraciły część dochodu.

REKLAMA

Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?

Podstawowym kryterium jest dochód na członka rodziny. Nie może on przekraczać 2 100,00 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 1 500,00 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek covidowy

Dodatek przysługuje osobom, które w wyniku pandemii utraciły w 2020 roku, w stosunku do 2019, przynajmniej 25 proc. dochodów. Dopłata może wynieść maksymalnie 75 proc. wysokości czynszu. Ubiegać o ulgę mogą się najemcy i podnajemcy mieszkań – zarówno komunalnych, jak i pozostałych (dodatek nie przysługuje osobom posiadającym własne mieszkanie).

Wymagania konieczne do uzyskania dodatku (muszą zostać spełnione wszystkie trzy):

– średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25 proc niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
– ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal przed dniem 14 marca 2020 r.,
– ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Celem uzyskania dodatku covidowego, należy do wniosku o dopłatę mieszkaniową dołączyć adnotację, która jest do pobrania poniżej.

Więcej informacji na temat covidowych dodatków można uzyskać pod nr tel. 32 745 10 77 lub 32 745 10 78.

Potrzebne dokumenty można pobrać tutaj.

źródło: MZNK w Jaworznie