Wodociągi Jaworzno udostępniły harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej w 2021 roku.

REKLAMA

Dla zabudowy wielorodzinnej odpady zmieszane oraz odpady segregowane wywożone będą w cyklu codziennym, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów raz w tygodniu.

Odpady biodegradowalne będą wywożone od kwietnia do końca listopada raz w tygodniu, w pozostałe miesiące – raz na miesiąc.

Odpady wielkobarytowe będą odbierane co dwa tygodnie przez cały rok. Zużyty sprzęt elektroniczny – raz na kwartał.

Odpady będą odbierane w wyznaczonych dniach w godzinach od 6.00 do 22.00.

Harmonogram dla poszczególnych dzielnic znajdziecie TUTAJ.

Harmonogram dla zabudowy jednorodzinnej:

Harmonogram odbioru odpadów w 2021

Foto: Wodociągi Jaworzno