Przedstawiciele których zawodów będą w 2021 najbardziej poszukiwani na jaworznickim rynku pracy? Na to pytanie odpowiada Barometr zawodów w jednorocznej prognozie sytuacji w zawodach.

REKLAMA

Największy deficyt na jaworznickim runku pracy w 2021, wg zestawienia przygotowanego przez Barometr zawodów, stanowić będą ślusarze, operatorzy obrabiarek skrawających i elektrycy, elektromechanicy oraz elektromonterzy.

W prognozie nadwyżki pracowników na 2021 znaleźli się pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej – tym może być trudno znaleźć pracę.

Na grafice poniżej znajdziecie szczegółowe informacje co do popytu i podaży jaworznickiego rynku pracy na dane zawody.

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. System grupuje zawody na 3 kategorie:

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy – liczba wolnych miejsc jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem.

Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w danym zawodzie.

Zawody nadwyżkowe to te, w których w najbliższym roku może być problem ze znalezieniem pracy – liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba poszukujących w danym zawodzie zatrudnienia.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki