REKLAMA

Najpopularniejsze i najczęściej używane w firmach, hurtowniach i sklepach belownice to urządzenia do kartonu, tektury i wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych. Nie wszyscy wiedzą, że niektóre z belownic dostępnych na rynku poradzą sobie również z bardziej nietypowymi rodzajami odpadów.

Najpopularniejsze i najczęściej używane w firmach, hurtowniach i sklepach belownice to urządzenia do kartonu, tektury i wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych. Nie wszyscy wiedzą, że niektóre z belownic dostępnych na rynku poradzą sobie również z bardziej nietypowymi rodzajami odpadów.

Belownica i metalowe beczki

W wielu firmach branży budowlanej, motoryzacyjnej, ale i spożywczej jednym z problemów jest utylizacja pustych metalowych beczek i innych opakowań metalowych o sporych gabarytach. Utylizacja pustych beczek jest ważna nie tylko ze względu na ich gabaryty i konieczność wygospodarowania sporej przestrzeni do ich przechowywania, ale także ze względu na zawartość, np. pozostałości oleju, benzyny, farb, lakierów, smarów, klejów itp. Tego typu odpady są nie tylko kłopotliwe, ale mogą być niebezpieczne dla ludzi, którzy mają z nimi kontakt i rzecz jasna szkodliwe dla środowiska. Z tego powodu właściwa utylizacja opakowań metalowych o dużych gabarytach ma sens nie tylko z powodów ekonomicznych czy logistycznych, ale jest również działaniem proekologicznym.

Oczywiście zużyte beczki, wiaderka, duże puszki, bańki, kanistry itp. można składować luzem bądź w kontenerach, ale do ich przechowywania potrzeba dużo miejsca, więc nie jest to efektywny sposób na przechowywanie tego typu odpadów. Dlatego zdecydowanie lepiej jest korzystać z dedykowanych belownic do prasowania metalowych opakowań.

Jak działa belownica do beczek? Nieco inaczej niż powszechnie używane belownice do kartonu czy plastiku. Belownica przeznaczona do prasowania beczek po oleju i innych opakowań metalowych wyposażona jest w specjalne kolce, które przebijają miażdżone beczki umożliwiając odprowadzenie zgromadzonego wewnątrz powietrza. Zgniatanie beczek i innych opakowań metalowych w belownicy może zmniejszyć objętość tego rodaju odpadów nawet o 90%. Dzięki temu zakład może pozbywać się metalowych beczek znacznie rzadziej, a posortowane i sprasowane beczki przyjmie chętnie każdy punkt zbierania złomu. Dzięki temu można nie tylko racjonalniej utylizować i poddawać recyclingowi odpady, ale nawet na nich zarobić! Niewiele, ale zawsze.

 

Belownica i ubrania

W hurtowniach odzieży, firmach wytwarzających odzież, zakładach włókienniczych itp. wiele miejsca zajmują kawałki materiałów inne odpady tekstylne. Aby pomóc poradzić sobie ze zwałami odpadów tekstylnych można użyć specjalnej dedykowanej belownicy. Belownice tekstylne cieszą się coraz większą popularnością na rynku – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę aktualne trendy dotyczące świadomego wykorzystania surowców w przemyśle odzieżowym.

Belownice takie są przydatne nie tylko do prasowania kawałków odpadów tekstylnych, ale mogą służyć także do kompresowania i pakowania odzieży przeznaczonej do transportu. Dzięki przepuszczeniu przez belownicę paczki z odzieżą znacznie zmniejszają swój rozmiar, co ma oczywiście wpływ na koszty transportu. Belownice do odzieży nie mają w komorze elementów przytrzymujących ani farby, dzięki czemu ubrania umieszczone w belownicy nie ulegną zniszczeniu. Zarówno właściciele mniejszych, jak i większych hurtowni, w których składowane są tony odzieży, a także sklepy i hurtownie, mogą bez problemu zmniejszyć objętość różnego rodzaju tekstyliów bez ich uszkadzania.

 

Belownica, aluminiowe puszki i inne drobne odpady metalowe

Niezależnie od tego, czy odpady aluminiowe pochodzą z platform wiertniczych na środku oceanu, czy z zakładu produkującego powszechnie lubiane słodzone napoje, na które polski rząd uznał niedawno za stosowne nałożyć podatek, odpady aluminiowe i metalowe mogą być sporym problemem. Nie tylko ze względu na kłopotliwe składowanie. Niektóre metalowe odpady mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Ich transport i utylizacja generują wysokie koszty dla firm, zwłaszcza jeśli odpady zawierają metale ciężkie jak ołów czy kadm.

Na szczęście aluminiowe puszki i sporo innych metalowych odpadów można poddać recyklingowi i dzięki temu zracjonalizować koszty. Aby ułatwić ten proces, warto rozważyć zastosowanie belownicy do puszek i pojemników metalowych. Belownica taka prasuje puszki z dużą siłą nacisku, co w łatwy sposób zmniejsza objętość odpadów. Pozostałe w puszkach i opakowaniach płyny są usuwane z komory belownicy przez specjalny system opróżniania. Belownice do metali powinny mieć także dość duży skok, aby gotowe bele sprasowanego metalu były trwałe i zwarte.

Prasowanie aluminium przy użyciu dedykowanej belownicy pomoże również w segregacji odpadów i zoptymalizuje całą gospodarkę odpadami w firmie oszczędzając pieniądze, czas i pracę.

 

Belownica i odpady organiczne

W branży spożywczej, hotelarskiej, czy gastronomicznej kłopotliwa może być ilość odpadów organicznych pozostałych z produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności. Tego typu odpady nie tylko zajmują miejsce i zwiększają koszty transportu, ale również szybko się rozkładają. Na szczęście dedykowane do odpadów organicznych belownice radzą sobie z większością odpadów organicznych. Sprawdzają się w różnego rodzaju firmach przetwórczych (przetwarzających np. nabiał i inne przetwory spożywcze), w hotelach, restauracjach, czy marketach utylizujących samodzielnie niesprzedaną żywność. Belownice do odpadów organicznych mogą też mieć stosunkowo niewielkie rozmiary. Niektóre mają specyficzną konstrukcję. W komorze umieszczane są plastikowe worki, do których trafiają sprasowane odpady organiczne, a także plastik czy puszki. Worki wymienia się tak samo łatwo jak worki w tradycyjnym odkurzaczu. Takie belownice są idealnym rozwiązaniem dla zmniejszenia objętości odpadów kuchennych produkowanych przez restauracje czy bary.