REKLAMA

Każdy z nas posiada prawo do uzyskania ulgi podatkowej. Prawo do zmniejszenia wysokości PITu dotyczy także emerytów i rencistów. Jesteś jednym z nich? Sprawdź, jakie usługi możesz odliczyć od podatku w 2021 roku. Jakie zmiany czekają na emerytów oraz co należy zrobić, aby otrzymać daną ulgę!

Odliczenie od podatku – komu przysługuje?

O obniżenie podatku może starać się każdy Polak, który został uznany za osobę pełnoletnią. Ulgi przewidziane są dla każdej kategorii wiekowej – można je otrzymać zarówno na niepełnoletnie dziecko, jak i na siebie, np. jeżeli jesteś emerytem lub rencistą. W ramach obowiązujących na terenie kraju ulg podatkowych, przysługują Ci dwa rodzaje odliczeń. Możesz skorzystać z odliczenia od dochodu, co w wielu przypadkach uważane jest za korzystne. Drugim rozwiązaniem jest także uzyskanie odliczenia od podatku. 

Sprawdź też: ile może dorobić emeryt?

W tym roku deklarację podatkową otrzymają wszyscy ci, którzy przed 1 marca 2020 r. otrzymali należne świadczenie chociażby raz. Z tego tytułu na ponad 9,5 mln złożonych deklaracji, nawet 8,3 mln stanowić będą te, nadesłane przez emerytów i rencistów. Pozostałe z nich trafią w ręce osób, które korzystały z prawa do czerpania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub z tytułu opieki.

Odliczenia dla emerytów i rencistów – za co się należą?

Istnieje wiele sposobów na to, by skorzystać z odliczeń. Jeżeli jesteś emerytą lub rencistą, masz prawo do obniżenia należności podatku. Aby tego dokonać, powinieneś skorzystać opisanych poniżej sposobów. Są to:

Rozliczenie z małżonkiem

Jeżeli chcesz się rozliczyć wspólnie z partnerem, istnieją dwie możliwości. W przypadku gdy:

  • twój roczny dochód przekracza więcej niż 85.528 zł – skorzystaj z prawa do rozliczenia się w oparciu o niższą stawkę podatku swojego małżonka. Dzięki temu nadwyżka dochodów zostanie opodatkowana na 18%, zamiast obowiązujących 32%.
  • twój miesięczny przychód to mniej niż 6.600 zł – z tego tytułu możesz zmniejszyć kwotę swojego podatku nawet o 1.188 zł. Odliczenie te przysługuje nie tylko emerytowi, ale i jego partnerowi. W przypadku gdy zbyt niska kwota dochodów jednego z partnerów nie pozwala na obniżenie podatku o całą tę kwotę, przechodzi ona na drugiego z małżonków. Dzięki temu zostanie ona odliczona we wspólnym rozliczeniu rocznym.

Ulgi budowlane

Zwrot kwoty podatku można otrzymać również w związku z wydatkami, jakie poniesiono w celu przeprowadzanego remontu lub adaptacji mieszkania. Uprawnia do tego m.in. ulga termomodernizacyjna, na mocy której można otrzymać nawet do 53 000 zł zwrotu. Ulgi te obowiązują również w przypadku, gdy istnieje konieczność przystosowania mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Zakup leków, sprzętu i opieki dla osób niepełnosprawnych

Z tego tytułu możesz trzymać nawet ponad 100 zł miesięcznie za zakup wszystkich, niezbędnych leków. W ramach ulgi możesz uzyskać również zwrot za zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wydatki, jakie generują koszty korzystania z przysługującej pomocy pielęgniarskiej.

Sprawdź też: emerytura olimpijska

Ponadto możesz również starać się o zwrot za odbyte wyjazdy w celach zdrowotnych. Mowa tu o zabiegach i turnusach rehabilitacyjnych. W przypadku, gdy wymagasz obecności psa asystującego – możesz również starać się o pokrycie wydatków z nim związanych.

Ulgi związane z transportem

Jeżeli posiadasz określony stopień niepełnosprawności, a w codziennym funkcjonowaniu potrzebujesz auta, to możesz starać się o zwrot części poniesionych kosztów jego utrzymania. Ulga ta przyznawana jest także w przypadku potrzeby adaptacji pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego oraz kosztów dojazdu tej osoby, np. na zabiegi rehabilitacyjne,

Odliczenia od podatku – podsumowanie

Zgodnie z obowiązującym na terenie kraju prawem, do korzystania z ulg podatkowych mogą przystąpić wszyscy, którzy czerpią świadczenia z ZUS. Jest to spowodowane faktem, iż od każdego przyznawanego świadczenia, zostaje pobrana zaliczka na podatek. Kwota przyznawanego zasiłku, jest kwotą pomniejszoną o wysokość podatku.

Sprawdź też: witaminy dla seniora

W związku z tym jako beneficjent świadczenia, możesz starać się o zwrot kwoty, która jest potrącana na rzecz podatku. Musisz wiedzieć jedynie z jakich ulg możesz skorzystać, a dzięki temu możesz otrzymać nawet do 100% wartości całej tej kwoty. Wszelkie niezbędne na ten temat informacje można znaleźć w dokumentach PIT-40A oraz PIT-11A.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki