22 stycznia 2021 roku zmarł Zbigniew Polizio. Pan Zbigniew przez lata był nauczycielem SP nr 17. Uczył wychowania fizycznego – wychowawca młodzieży, trener, niezwykle oddany działacz sportowy.

REKLAMA

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki