Grupa eksploratorów Macieja Kazany bada zapomniane i opuszczane obiekty – zabytki, zamki, oraz inne miejsca, wpisane na stałe w historię. Poniżej znajdziecie materiał z dawnej szkoły zawodowej przy Zakładach Dolomitowych „Szczakowa”.

REKLAMA

Pierwsza szkoła przy zakładach powstała w 1925 roku. Kształciła w dwóch kierunkach: ślusarz oraz stolarz.

Zajęcia początkowo odbywały się w szkole podstawowej w Pieczyskach, następnie w budynku Towarzystwa Szkoły Ludowej w Szczakowej. Teorii uczono w ww. budynkach popołudniami, we wcześniejszych godzinach zaś odbywały się zajęcia praktyczne w warsztatach zakładu, nad którymi pieczę sprawowali rzemieślnicy pracujący w fabryce.

Po trzech latach nauki, uczniów czekał egzamin praktyczny, którzy najpierw przeprowadzany był w Krakowie, w późniejszych latach – w Chrzanowie.

W 1946 roku przy cementowni otwarto szkołę zawodową. Nauka kończyła się po trzech latach małą maturą, a uczniowie mogli zdobyć zawód ślusarza maszynowego. Jej pierwszym dyrektorem po wojnie był Julian Maź, warsztatami szkolnymi kierował Władysław Rudolf. Szkołę zamknięto w 1954 roku.

Ponowne otwarcie placówki, na skutek działań Władysława Rudolfa, nastąpiło w 1958 roku. Od tego momentu nauczano drugiego oprócz ślusarza maszynowego zawodu – elektromontera maszynowego. Nauka trwała, jak przed zamknięciem, 3 lata, zajęcia odbywały się przy ul. 15 Grudnia, w budynku dawnego przedszkola. Dyrektorem został Mieczysław Kuśnierczyk, korownikiem warsztatów Adam Musiał.

W latach 70. otwarto trzyletnie technikum wieczorowe (profile budowa maszyn i elektromechanika), które, podobnie jak szkoła zawodowa, działało do 1990 roku.

Obecnie w budynku po dawnej szkole znajduje się hotel.

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ