Wilkoszyn – brzezina w bieli

REKLAMA

Zima swe uroki ma. Kiedy spadnie śnieg, wszystko nabiera innego wyglądu. W tych warunkach bardzo malowniczo wyglądają białe brzozy brodawkowate – Betula pendula. Pokazałem to na przykładzie fragmentu lasu z okolicy cmentarza. Po prostu przeszedłem się pomiędzy drzewami. Uchwyciłem je.

Dla urozmaicenia zwróciłem uwagę na zielone akcenty – tutaj są to młode sosny.

Podziwiajmy, bo to może być coraz rzadszy widok, zważywszy na postępujące globalne ocieplenie.

Piotr Grzegorzek