REKLAMA

Taksa notarialna to opłata, z którą należy się liczyć w przypadku wykonywania określonych czynności notarialnych. Wysokość opłaty jest ustalana z góry i każdy notariusz musi stosować się do przepisów. Warto pamiętać o konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty w przypadku kupna mieszkania, ponieważ opłaty notarialne można wówczas wliczyć w ogólne koszty i nie będą one później niemiłym zaskoczeniem.

Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna jest z góry określaną opłatą, którą należy uiścić za czynności prawne, których podejmuje się notariusz. Warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w której widnieje informacja o maksymalnej opłacie ponoszonej za określone czynności. Nie oznacza to jednak, że wysokość taksy jest zawsze taka sama – niektóre czynności prawne posiadają z góry określoną opłatę, inne jedynie mieszczą się w określonych „widełkach”, które ostatecznie ustala już sam notariusz. Ceny mogą więc różnić się w zależności od miasta czy ilości pracy kancelarii notarialnej.

Kupno mieszkania – ile trzeba zapłacić notariuszowi?

Mylą się osoby, które myślą, że kupno mieszkania nie będzie się wiązało z koniecznością wnoszenia dodatkowych opłat notariuszowi. Przyjęte jest bowiem, że koszty sporządzenia aktu notarialnego bierze na siebie strona kupująca. W tym wypadku wynagrodzenie notariusza jest zależne od wartości przedmioty transakcji. Taksy są bowiem z góry ustalone i kształtują się następująco:

do 3000 złotych – 100 zł

Powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł +3% nadwyżki powyżej 3 000 zł

Powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł

Powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł

Powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł

Powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

Powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej niż 10 000 zł (Osoby zaliczane do I grupy podatkowej zapłacą nie więcej niż 7500 zł).

Do wymienionych stawek należy doliczyć 23% stawki VAT. Podane taksy dotyczą wartości maksymalnych, które mogą podlegać ostatecznej negocjacji z notariuszem. W sieci istnieją kalkulatory taksy, dzięki którym można obliczyć, z jaką opłatą przy sporządzaniu aktu notarialnego należy się liczyć – są one pomocne przy określaniu budżetu przeznaczonego na zakup mieszkania.

Koszty dodatkowe

Sama taksa notarialna to nie wszystko – notariusz tworzy kilka odpisów aktów aktu dla różnych instytucji, które kosztują zwykle kilka zł za każdą stronę. Pobiera również opłaty dla sądu rejonowego – jeśli kupowana nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, należy ją założyć – koszt to 60 złotych. Wpisanie prawa własności do księgi wieczystej lub dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej to opłata w wysokości 200 złotych. Warto doliczyć podane kwoty do ogólnych kosztów związanych z czynnościami wybranego do obsługi sprawy notariusza.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z http://notariuszgdynia.pl/