REKLAMA

Szkolenia online stają się w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne. I choć jeszcze do niedawna również były one organizowane, dziś znacznie częściej możemy spotkać się z ofertami szkoleń online, niż stacjonarnych. Dedykowane są one głównie osobom zapracowanym, lecz nie tylko. Czy warto w ogóle w nich uczestniczyć?

Ten sam program

Organizatorzy szkoleń online zapewniają, że uczestnicy nauczą się na nich dokładnie tego samego, czego podczas szkoleń stacjonarnych. Rzeczywiście, program w większości przypadków bardzo pokrywa się z programem zajęć stacjonarnych. Dodatkowo nauczanie zdalne pozwala wyeliminować z programu kwestie, na które poświęca się dużo czasu, a które uczniowie mogą przerobić sami, za pomocą odpowiednich materiałów.

Czasami jednak zrealizowanie takiego samego programu jest po prostu niemożliwe. Dzieje się tak w przypadku szkoleń, które mają dawać umiejętności stricte praktyczne. Wykonywanie eksperymentów, prac plastycznych czy nauka śpiewania jest po prostu niemożliwa przez internet, pomimo tego, iż organizatorzy kursów zapewniają o ich skuteczności.

Dla kogo?

Nie jest tajemnicą, że z kursów online korzystają przede wszystkim osoby, które nie mają czasu, aby uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie. Dla nich kursy przez internet są jedyną możliwością na podniesienie kwalifikacji, które mogą pozwolić im otrzymać lepszą pracę. Zamieszkiwanie w małym mieście czy praca w nieregularnych godzinach, a także posiadanie pod opieką dziecka nie sprzyja uczestnictwu w zajęciach stacjonarnych, stąd też duża popularność kursów online.

Dodatkowo na zajęciach można korzystać z dobrodziejstw internetu — prowadzący mogą podsyłać nam ciekawe artykuły, które możemy przeczytać niemal natychmiast. Niektóre kursy po prostu nie wymagają fizycznej obecności nauczyciela — przykładowo języka można nauczyć się online. Niemniej jednak kursy zdalne skierowane są do osób, które mają dobry sprzęt i dobre połączenie z internetem. Jest to warunek, aby móc połączyć się z grupą lub z prowadzącym i uczestniczyć w zajęciach.

Czy warto?

Pozostaje pytanie, czy w ogóle warto uczestniczyć w szkoleniach online? Odpowiedź nie jest prosta, choć rzeczywiście, więcej jest plusów tego typu nauki, niż minusów. Warto jednak samemu podjąć decyzję, czy będziemy w stanie zmobilizować się do nauki przez internet. Dodatkowo niektórzy po prostu potrzebują fizycznej obecności nauczyciela, który wytłumaczy im pewne niezrozumiałe dla nich kwestie.

Jeżeli jednak należymy do grona osób, które cechuje duża samodyscyplina oraz łatwość nauki przez łącza internetowe, warto uczestniczyć w szkoleniach online. Powodem jest fakt, iż możemy dowolnie wybrać kurs czy choćby jego rodzaj. Co więcej, w dzisiejszych czasach możemy nawet szkolić się z pomocą nauczycieli z drugiego końca świata. Byłoby to zwyczajnie niemożliwe w formie stacjonarnej. Decydując się na szkolenie, które nie jest dostępne w naszym mieście i w okolicach, dajemy sobie szansę na zdobycie nowych umiejętności, a także kwalifikacji.

Więcej informacji znajdziesz na https://leadership-center.pl/kursy-online/