REKLAMA

Przemysł morski to kategoria obejmująca zarówno wielkogabarytowy środek transportu, jakim jest statek, jak i również osoby pracujące na nim oraz w jego otoczeniu. Bardzo ważne jest zapewnienie załodze odpowiednich warunków do wykonywania wszelkich czynności.

Przemysł morski to kategoria obejmująca zarówno wielkogabarytowy środek transportu, jakim jest statek, jak i również osoby pracujące na nim oraz w jego otoczeniu. Bardzo ważne jest zapewnienie załodze odpowiednich warunków do wykonywania wszelkich czynności. Istotną rolę odgrywają zatem inspekcje morskie, przeprowadzane przez wykwalifikowany zespół ekspertów. Dlaczego przeglądy tego typu są ważne i czym jest OVID?

Kontrola oceniająca warunki pracy

Bezpieczne otoczenie pracownicze jest gwarancją wykonywania wszelkich czynności w odpowiednich warunkach. Specjalistyczne sprzęty i urządzenia wymagają posiadania odpowiednich umiejętności, dlatego tak ważne jest właściwe wyszkolenie pracowników. Istotne jest również zadbanie o sprawność i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, tak aby nie stanowiły dla pracownika żadnego zagrożenia. W tym celu przeprowadzane są odpowiednie kontrole, których zadaniem jest ocena środowiska pracy. Inspekcje wykonywane są nie tylko na lądzie, ale również w obrębie statków.

Statki morskie stanowią bardzo dużą część transportu, wykorzystywane są zatem przez wiele branż. Ich ogromne możliwości pozwalają na wykonanie czynności, które nie byłyby możliwe przy udziale innego środka transportu. Statek oraz najbliższe jego otoczenie poddawane są okresowej kontroli, która przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych ekspertów. Ich zadaniem jest ocena sprawności i bezpieczeństwa statku. Funkcjonujące w jego obrębie urządzenia muszą działać bez zarzutu. Bardzo ważna jest również inspekcja w odniesieniu do środowiska naturalnego – statek w żadnym stopniu nie może zagrażać otoczeniu. Dodatkowo sprawdzana jest ważność wszelkich certyfikatów i pozwoleń. Praca na statku bywa szczególnie niebezpieczna, bowiem uzależnieni jesteśmy zarówno od statku, jak i otwartej wody.

Systemy gromadzące zebrane informacje

OVID inspection opiera się na bazie danych, w której gromadzone są informacje odnośnie przeprowadzonych inspekcji. Chcąc ujednolicić i udostępnić w jednym formacie zebrane dotychczas informacje, konieczne było stworzenie narzędzia, które sprawdzi się niezależnie od specyfiki statku. Baza danych wspierana jest przez profesjonalnych i wyszkolonych inspektorów, dzięki czemu system działa solidnie. Celem OVID remote inspection jest odpowiednia selekcja przeprowadzonych kontroli, która umożliwia zapewnienie właściwego bezpieczeństwa w środowisku morskim. ECMID inspection pozwala natomiast na elektroniczne wypełnianie raportów CMID (wspólnego dokumentu inspekcji morskiej).

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki