REKLAMA

Kolokacja serwerów to nic innego jak usługa oferowana przez podmiot zewnętrzny, który zezwala na fizyczne ulokowanie urządzeń IT takich jak serwery czy macierz dyskowa. Występuje możliwość kolokowania tych urządzeń w szafach rack usługodawcy poprzez wynajęcie określonej przestrzeni lub we własnych szafach wynajmując odpowiednią powierzchnię serwerowni. Co warto wiedzieć na temat kolokacji serwerów i backupu w chmurze?

Kolokacja serwerów

Kolokacja jest zasadnym rozwiązaniem dla firm, które nie posiadają własnej infrastruktury data center, czyli serwerowni. Bywa również, że przedsiębiorstwo posiadające określoną przestrzeń nie spełnia wymaganych parametrów, zwłaszcza jeśli chodzi o ich pojemność. To rozwiązanie jest w stanie zapewnić pożądany poziom bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności zarówno plików i systemów, bez potrzeby inwestowania w powierzchnię serwerowni oraz kosztowną infrastrukturę.

Kolokacja zapewnia także sprawne kreowanie lokalizacji zapasowej systemu klienta oraz zapasowego centrum danych. To wymaga jednak dokonania zakupu własnych urządzeń IT, co może być aprobowane na wzgląd na wyjątkowe wymagania systemu powiązane z przeróżnymi typami procedur wewnętrznych. Usługa ta nie jest tak korzystna jak ta oferowana przez chmurę obliczeniową, dlatego, że występuje tutaj warunek poniesienia znacznych kosztów inwestycyjnych. Mimo to jest to nadal bardziej zasadne aniżeli budowa własnego centrum danych czy też serwerowni.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 0dbb9b79-ad38-4810-97fd-9e410b887f88

Backup w chmurze

Innym rozwiązaniem stosowanym przez firmy jest backup w chmurze. To usługa, która polega na zabezpieczeniu danych klienta poprzez przechowanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych czy stacji roboczych w chmurze zwanej Cloud2B. Może on powstać w oparciu o oprogramowanie Veeam. Dane wówczas są gromadzone poprzez protekcję prosto do chmury czy też w formie następnego zasobu docelowego. Backup na podstawie VCC zezwala na stworzenie kopii zapasowej maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i stacji robocznych/laptopów w bezpiecznej lokalizacji zewnętrznej. Dzięki temu nie ma potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia powiązanych z nią kosztów. Opcja Veeam Cloud Connect odpowiedzialna jest za zintegrowaną, błyskawiczną i w 100% bezpieczną metodę tworzenia i przywracania kopii zapasowych z chmury. By to było możliwe warto wybrać 3S Data Center, który będzie dostawcą usług współpracujących z firmą Veeam i zdecydować, w którym repozytorium mają znajdować się kopie zapasowe. Duże bezpieczeństwo transferowanych danych zapewnione jest przez właściwie szyfrowaną transmisję z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz zmiennych kluczy. Funkcja VCC nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów i starania się o kolejną licencję. Wystarczy jedynie uruchomić subskrypcję usługi 3S VM Cloud Backup u uczestnika programu Veeam Cloud Provider, który odpowiedzialny jest za udostępnianie chmurowe repozytorium kopii zapasowych. Systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa zasobów winno być bazowym elementem strategii zapewniania bezpieczeństwa własnej działalności.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki