Rozpoczyna się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Przed komisją staną głównie mężczyźni urodzeni w 2002 roku, ale również ci w wieku 20-24 lat, którzy jeszcze nie przeszli weryfikacji, oraz kobiety posiadające umiejętności przydatne w trakcie służby wojskowej (np. panie, które studiują lub skończyły studia związane z psychologią, medycyną lub szkoły weterynaryjne). Co grozi za brak stawiennictwa przed komisją?

REKLAMA

W województwie śląskim kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie od 9sierpnia 2021 r., w Jaworznie najprawdopodobniej we wrześniu i październiku.

Jak odbywa się kwalifikacja? W trakcie weryfikacji kandydata komisja lekarska określa stan zdrowia i przydziela kategorię badanemu. Osoby niewyrażające chęci służenia w armii zawodowej, zostają automatycznie przeniesione do rezerwy.

Co grozi za niestawiennictwo przed komisją? „W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” – możemy przeczytać w w art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli mimo zastosowania powyższych środków osoba, która miała stawić się przed  komisją wojskową, dalej będzie unikała tego obowiązku, sprawa trafi do prokuratury, gdzie unikający może usłyszeć zarzuty, za które grozi do dwóch lat ograniczenia wolności.

Więcej informacji o tegorocznej kwalifikacji wojskowej można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskim w Jaworznie pod numerem telefonu: 32 618 17 21 lub 32 618 15 25, lub mailem agnieszka.jarzynka@um.jaworzno.pl.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki