Miasto Jaworzno po raz kolejny dopłaci do szpitala. Radni zdecydowali o pokryciu wygenerowanej przez placówkę straty za 2019 rok.

REKLAMA

Przypomnijmy, że w 2019 roku szpital poniósł stratę w wysokości prawie 4,5 mln zł. Miasto musi, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, dopłacić do lecznicy 652 362,97 zł – wysokość straty netto po dodaniu kosztów amortyzacji.

Jak straty generowane przez szpital tłumaczy jego dyrektor? Wg Gabrieli Buczkowskiej, finanse szpitala są najbardziej obciążone poprzez coroczny wzrost wynagrodzenia minimalnego, niskimi dopłatami z Narodowego  Funduszu Zdrowia, czy też zwiększonymi kosztami utrzymania aparatury medycznej i oddziałów szpitala:

Coroczny wzrost wymaganych prawem nakładów na wynagrodzenia i pochodne oraz stały wzrost kosztów dotyczących świadczonych usług dla szpitala, m.in. usług sprzątania, prania, żywienia oraz wywozu odpadów medycznych powoduje, że jednostka notuje stratę – wyjaśnia Gabriela Buczkowska. – Istnieje również stała potrzeba ponoszenia przez Szpital coraz wyższych kosztów związanych z remontami, naprawą i utrzymaniem aparatury medycznej w związku z koniecznością dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych, na które otrzymuje przychody z tytułu umów o świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Po zmianie przepisów prawa, NFZ zaprzestał dopłacania do niektórych usług wykonywanych poza limitem, które przed zmianą prawa było pewnym wypracowanym standardem. Od tamtej pory zaczęły się kłopoty finansowe publicznych szpitali. Planowana strata mogła wynieść nawet 12,8 mln zł! Wdrożone w ciągu roku rozwiązania, optymalizowanie kosztów, analiza zasobów i usług medycznych poskutkowały znacznym obniżeniem straty do poziomu 4,5 mln zł, a dopłata gminy jako podmiotu tworzącego szpital wyniesie ponad 652 tys. zł – dodaje dyrektor placówki.

Strata za rok 2018 szpitala wyniosła 4,3 mln zł, w 2019 – prawie 4,5 mln zł. Czy w przyszłym roku otrzymamy lepsze wieści na temat finansów jaworznickiej lecznicy? Przez zawieruchę związaną z pandemią COVID-19 i licznymi zmianami, do których musiała dostosować się placówka – to mocno wątpliwe.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ