Miasto Jaworzno będzie musiało dopłacić do działalności Szpitala Wielospecjalistycznego. Ten w 2019 roku poniósł stratę netto w wysokości prawie 4,5 mln zł.

REKLAMA

Na kolejnej sesji rady miejskiej, która odbędzie się 25 lutego, radni mają podjąć decyzję co do dopłaty do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2019 rok.

W uzasadnieniu uchwały czytamy o przyczynach strat generowanych przez jaworznicką lecznicę:

W 2019 roku Szpital poniósł stratę netto w wysokości 4 456 741,62 zł. Strata spowodowana była przede wszystkim:
– zbyt niskim poziomem finansowania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie pokrywał wszystkich kosztów bieżącej działalności Szpitala,
– wzrostem wynagrodzeń pracowników wynikającym z obowiązujących ustaw i wydanych na ich podstawie rozporządzeń, przy jedynie częściowej ich rekompensacie przez NFZ,
– brakiem pełnego finansowania przez NFZ procedur medycznych w ramach umowy ryczałtowej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
– zwiększonymi kosztami utrzymania czystości i żywienia hospitalizowanych pacjentów,
– kosztami awarii aparatury i sprzętu medycznego, który był przyczyną wyższych kosztów zakupu badań diagnostycznych i usług transportowych dla pacjentów.

Strata netto po dodaniu kosztów amortyzacji wynosi 652 362,97 zł – tyle też, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, miasto musi dopłacić do jaworznickiego szpitala za 2019 rok.

W przypadku, gdyby nie zdecydowano się pokryć strat, co nie jest scenariuszem realistycznym, miasto może podjąć decyzję o likwidacji jednostki lub przekształcenia jej w spółkę.

Przypomnijmy dodatkowo, że strata szpitala za 2018 rok wyniosła 4,3 mln zł. Zdecydowano się wtedy na wprowadzenie w jednostce programu naprawczego, kwestionowanego przez część radnych.

Żaba, czyli jaworznicki szpital. Jest program naprawczy