REKLAMA

Kolejna edycja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest inna niż dotychczas, to za sprawą epidemii koronawirusa na świecie. W głównej części przeniosła się do internetu, gdzie policjanci promują bezpieczne zachowania podczas sezonu zimowego poprzez media społecznościowe oraz dostępne strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji. Aby urozmaicić dzieciom i młodzieży ten trudny czas, przygotowany został dla nich konkurs, który ma za zadanie promować bezpieczny sposób poruszania się po stoku podczas jazdy na nartach i snowboardzie.

Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Partnerami akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU. Powyższa inicjatywa została także wpisana do Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

W ramach tegorocznej akcji został również ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I – wiek: 5-10 lat,

kategoria II – wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez pełnoletniego opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.

Gorąco zapraszamy do udziału w zimowym konkursie pn. „Śnieżny dekalog”, w którym hasło „kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest zawsze aktualne. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji oraz Partnerów akcji.

Więcej na ten temat na stronie:  https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku

Zapraszamy również do obejrzenia spotu filmowego, który został przygotowany przez Komendę Powiatową Policji w Śremie w związku z promocją akcji informacyjno-edukacyjnej oraz konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Śnieżny Dekalog”.

(Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji / Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Śremie)

spot: KLUBOWA TV – Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie

(Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji / Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Śremie)

(Źródło: KMP Jaworzno)