Polowanie na różowy wawrzynek

REKLAMA

Wawrzynek wilczełyko – Daphne mezereum jest jednym ze zwiastunów wiosny. Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra – Wilkoszyn jest jednym z miejsc w Jaworznie, gdzie można go upolować bez trudu. 21 marca sprawdziłem, że już tam kwitnie. 22 marca nagrałem ten film. Idziemy do źródła Siarczanej. Oto brzeg zamarzniętego rozlewiska przy czarnym szlaku. Tam w zaroślach można znaleźć pierwsze kwitnące krzewy naszego bohatera.

Dalej polowanie będziemy kontynuować metodą Street View, poruszając się w osi czarnego szlaku. Oto dalsza część rozlewiska. Oglądamy zalany ols. To prawie Kampinos.

Potem szlak przekracza linię energetyczną. Zaraz po jej przekroczeniu po prawej stronie drogi natrafiamy na kolejne kwitnące krzewy naszego bohatera. W tym miejscu warto wspomnieć, że roślina podlega obecnie, czyli od 2014 roku ochronie częściowej. W tej okolicy jest go sporo. W innym miejscach w Jaworznie też bywa, ale tutaj można go spotkać o wiele łatwiej niż w innych miejscach.

Idziemy dalej. Otacza nas bardzo młody las. Prawdopodobnie jest to zarośnięta łąka, a wiek drzew wskazuje na to, że mamy do czynienia z jego pierwszym pokoleniem. Drzewa nader często walą się, czyniąc wędrówkę bardziej emocjonującą.

Pomiędzy tymi drzewkami i krzewami także warto spędzić więcej czasu, bo i tutaj trafia się wawrzynek wilczełyko. Owszem, można przyspieszyć, ale trzeba się liczyć z tym, że coś może ujść naszej uwadze.

W pewnym momencie w drzewostanie pojawia się więcej świerka pospolitego. Tutaj też dłużej utrzymuje się śnieg. A mamy drugi dzień kalendarzowej wiosny. Wkrótce osiągamy źródło Siarczanej, które podczas tej wycieczki możemy ominąć. Ono i jego otoczenie zasługują na odrębny film.

Teraz osiągamy walny leśny trakt, który przecina ten kompleks z zachodu na wschód. W tym momencie zalecam pójść na zachód.

Także tutaj uważnie zerkając na boki można zobaczyć wawrzynka. Na zakończenie należy wspomnieć, że teraz jest to tylko ozdoba, latem, kiedy będzie mieć czerwone jagody także będzie zdobić, ale jednocześnie stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Warto to mieć na uwadze, zanim wprowadzimy ten gatunek do ogrodu, po którym mogą poruszać się dzieci badające świat doustnie.

Piotr Grzegorzek

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki