Za palenie śmieciami  ukarany został mieszkaniec Jaworzna Podłęża. Właściciel jednej z tamtejszych posesji palił w piecu lakierowanym drewnem.

REKLAMA

Strażnicy miejscy, po otrzymaniu informacji o gryzącym dymie, który wydobywa się w komina jednego z domów w Podłężu, podjęli interwencję. Po przybyciu ma miejsce i przeprowadzeniu kontroli, strażnicy ustalili, że właściciel posesji pali w piecu lakierowanym drewnem. Palenie tego typu odpadami uwalnia do atmosfery znaczną ilość substancji niebezpiecznych dla zdrowia i jest karalne, co też stało się w przypadku właściciela terenu, który przyznał się do procederu palenia śmieciami – będzie musiał zapłacić mandat.

Za spalanie odpadów grozi mandat karny w wysokości do 500 zł oraz grzywna do 5000 zł.

Przypomnijmy, że podczas spalania odpadów do atmosfery przedostają się niebezpieczne substancje:

  • tlenki węgla, azotu, dwutlenek siarki,
  • metale ciężkie takie jak: kadm, rtęć, tytan, ołów,
  • pyły, sadze, substancje smoliste,
  • nieograniczone związki chloru i fluoru.

Powodują one zachorowania na choroby układu oddechowego, układu krążenia wywołane niedotlenieniem, układu nerwowego, choroby nowotworowe.

Spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. mokrej sadzy. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, a w jego efekcie pożaru domu.

foto: Straż Miejska w Jaworznie

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki