Wspomnienie, Edward Różycki

REKLAMA

„Życie ma wartość tylko wtedy, gdy jego celem jest coś wartościowego”
(Georg Wilhelm Hegel)

Ocalić od zapomnienia, mgr Edward Różycki (1935 -2021)

W dniu 24 maca 2021 roku odszedł na wieczną służbę Pan mgr Edward Różycki, emerytowany psycholog. Był nauczycielem psychologii w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Jaworznie oraz w Mysłowicach. W latach 1964 – 1974 członek Zarządu Klubu Sportowego „Górnik” w Jaworznie, w latach 1975 – 1978 członek Zarządu Górniczego Klubu Sportowego „Jaworzno”.

W latach 1973 – 1975 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, wiceprzewodniczący Komisji, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Kultury Fizycznej, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, członek Komisji Zdrowia Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie, w latach 1984 – 1990 członek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, przewodniczący Komisji Zdrowia, 1990 – 1994 radny Rady Miejskiej w Jaworznie, przewodniczący Komisji Zdrowia, w latach 1994 – 2002 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 1990 – 1995 przewodniczący Miejskiego Funduszu Ochrony Zdrowia. Od roku 1993 prowadził własną firmę – Ośrodek Psychologiczno – Socjologiczny. Prowadził badania przydatności zawodowej kierowców, kolejarzy.
Pan Edward urodził się 6 kwietnia 1935 r. w miejscowości Padew. W roku 1952 zdał maturę w LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. Studia kontynuował na Wydziale Filozoficznym KUL, zdobywając tytuł magistra psychologii oraz specjalizację filozoficzno – psychologiczną.

Od 1962 roku współpracował ze Stowarzyszeniem PAX, pracował jako korespondent w redakcji „Słowa Powszechnego”, był pracownikiem organizacyjnym w Zjednoczonym Zespole Gospodarczym „Veritas”.

W latach 1963 – 1983 pracował w KWK „Komuna Paryska”, przy organizacji ośrodka psychologiczno –socjologicznego. W latach 1983 – 2000, w KWK Jaworzno, był kierownikiem Ośrodka Psychologiczno – Socjologicznego i Analiz Społecznych. Ośrodek pracował na rzecz Zjednoczenia i Gwarectwa Mikołowsko – Jaworznickiego. Po przejściu na emeryturę, w Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, prowadził Ośrodek Badań Psychologiczno – Socjologicznych, uprawniony do badań odwoławczych. Jako radny Komisji Zdrowia współpracował z Komitetem budowy jaworznickiego Szpitala, który został otwarty w dniu 4 grudni 1971 r., brał współudział w budowie kilku przychodni oraz 2 żłobków. Z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie. W czasie reformy służby zdrowia i powstaniu Wydziału Zdrowia (1992 r.) wspierał nasze działania o przystąpienie do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Miasto Jaworzno było członkiem założycielem Stowarzyszenia.

Pan Edward przez wiele lat był członkiem Zarządu oraz Miejskiej Rady Reprezentantów Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie. Uczestniczył we wszystkich ważnych uroczystościach, wspierał honorowe krwiodawstwo. W 2020 roku otrzymał Medal 100 – lecia PCK. Bardzo sobie cenił współpracę z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, był zapraszany na wszystkie jubileuszowe uroczystości pielęgniarek i położnych.

Pan Edward zostanie zapamiętany jako człowiek, który poświęcił życie dla innych. Był bardzo skromnym, empatycznym człowiekiem. Jako nauczyciel był bardzo wymagający, wprowadzał innowacje dydaktyczne, polecał do czytania wspaniałe publikacje. Jako samorządowiec był wzorem do naśladowania.

W uznaniu zasług otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi (1976 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1983 r.), Krzyż Kawalerski OOP (1989 r.), Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą Odznakę „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Życiorys Pana Edwarda znajduje się w Leksykonie osobistości „Who is Who w Polsce”.

Było mi dane być uczennicą Pana Edwarda w Liceum Medycznym w Jaworznie. Przez cztery kadencje pracowaliśmy razem w Komisji Zdrowia Rady Miejskiej, a w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykaliśmy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy okazji akcji krwiodawczych. Trudno mi pisać o Nim w czasie przeszłym. Jeszcze w styczniu tego roku rozmawialiśmy o pandemii coronawirusa i oczekiwaliśmy na nadejście normalnych czasów.

Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia.

Anna GRELOWSKA
Prezes w Oddział Rejonowy PCK w Jaworznie


- REKLAMA -

Zewnętrzne linki