Miasto Jaworzno realizuje projekt „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów”. 

REKLAMA

W kwietniu 2021 celem zakupienia ładowarek do autobusów elektrycznych podwyższyło kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. To kontynuacja inwestycji związanej z unowocześnieniem taboru „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów”.

W kwietniu 2021, miasto Jaworzno jako udziałowiec PKM sp. z o.o. w Jaworznie, w zamian za udziały wnosi wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności majątku trwałego w postaci ładowarek elektrycznych i stacji transformatorowej o wartości 2 517 500 zł

Wykaz środków:

  • 10 ładowarek przewodowych za 133 671,43 zł każda
  • 4 ładowarki pantografowe za 300 321,43 zł każda
  • Stacja transformatorowa za 279 821,41 zł

W sumie: 2 517 500,00 zł

W lutym 2021 zakupiono w ten sam sposób 5 autobusów elektrycznych. Cena jednego autobusu Solaris Urbino 12 Electric to 2 250 180,50 zł. W sumie 11 250 902,50 zł

W styczniu 2021, była to kwota : 22 501 805,00 zł przeznaczona na 10 autobusów Solaris Urbino 12 Electric (cena jednostkowa 2 250 180,50 zł)

W grudniu 2020, była to kwota: 9 990 902,50 , przeznaczona na 5 autobusów Solaris Urbino 8,9 LE Electric, za 1 998 180,50 zł każdy.

W sumie wartość nowych autobusów wraz ze stacjami ładowania to ponad 46 mln zł. 

Projekt pn.: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta 3 października 2017 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu wynosi 57 740 685,00 zł. Wartość dofinansowania to 39 843 024,38 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Jaworznie, poprzez zakup 20 elektrycznych autobusów (5 – dziesięciometrowych oraz 15 – dwunastometrowych). W ramach zadania zostaną wybudowane również stacje szybkiego ładowania na przystankach PODŁĘŻE OSIEDLE, ŁUBOWIEC PĘTLA oraz KRAKOWSKA PĘTLA, wraz ze stacją transformatorową przy przystanku KRAKOWSKA PĘTLA, oraz zostaną zamontowane ładowarki plug-in.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki